DutchEnglishFrenchGerman

De Informatievoorziening rondom de Covid-19-Pandemie

  1. De media spelen als “vierde macht” een essentiële rol in een democratische rechtsstaat. Zij treden op als publieke waakhond en helpen de burgers zich te informeren en hun positie te versterken, door hun begrip van het actuele politieke en maatschappelijke landschap te vergroten en te bevorderen dat zij op bewuste wijze deelnemen aan het openbare leven. Het recht om informatie te verstrekken en te verkrijgen maakt deel uit van de fundamentele democratische kernwaarden die aan de grondslag van de Europese Unie liggen.
  2. De wijze waarop de informatievoorziening en verslaggeving door de mainstream media maar ook door andere bronnen van digitale informatie als YouTube, Facebook, WhatsApp, Google, Twitter en influencers plaatsvindt, heeft een belangrijke rol gespeeld in het verloop van de COVID 19-crisis. De informatievoorziening kenmerkt zich door een monopolisering van overheidsstandpunten waarbij het COVID-19-virus neergezet is als een killer virus.
  3. Deze mediacampagne vindt plaats onder strakke regie van de WHO die hiertoe een Risk Communication and Community Engagement (RCCE) heeft ontwikkeld. In het RCCE Action Plan Guidance zijn een handleiding en tools ter beschikking gesteld. Uitgangspunt van deze
    mediastrategie is een enge samenwerking tussen overheden en de voltallige mainstream media maar ook berichtgeving via influencers. Uit Kamervragen is gebleken dat de ingezette influencers aanzienlijke betalingen hebben ontvangen voor hun diensten. Het bestrijden van ‘misinformatie’ maakt een belangrijk onderdeel uit van deze strategie (p.5)

“Set up and implement a rumor tracking system to closely watch misinformation and report to relevant partners/sectors. Make sure to respond to rumors and misinformation with evidence-based guidance so that all rumors can be effectively refuted. Adapt materials, messages and methodologies accordingly with help of the relevant technical group.”

Productie 28: WHO RCCE Action Plan Guidance

  1. Onderdeel van de RCCE is het beschikbaar stellen van informatie door de WHO die op gemonopoliseerde wijze aan het publiek gecommuniceerd dient te worden. Bij een ernstige noodtoestand is het denkbaar dat de onafhankelijke informatievoorziening tijdelijk beperkt wordt om een strakke communicatie aan het publiek mogelijk te maken. Tijdens de COVID-19- crisis heeft deze strategie echter geleid tot een situatie waarin weinig ruimte is voor kritische geluiden of vragen over het gevoerde beleid. Het publiek heeft daarmee slechts beperkt toegang tot gediversifieerde informatie die bijdraagt aan een evenwichtige meningsvorming.

Terug naar index

Meld je aan voor de nieuwsbrief