DutchEnglishFrenchGerman

Auswertungsbericht des Referats KM4 (BMI)

  1. Op 9 mei 2020 is de Duitse samenleving geschokt door een stuk dat door Stephan Kohn, een whistleblower werkzaam als analist bij het BMI. Kohn is een hoge ambtenaar die ressorteert onder de staatssecretaris. Hij heeft politicologie en bedrijfswetenschappen gestudeerd, en heeft lange tijd bij het ministerie en als adviseur van de burgemeester van Berlijn gewerkt. In 2018 was hij kandidaat voor het leiderschap van de SPD.
  2. In een samenvatting van 93 pagina’s – de oorspronkelijke analyse heeft een omvang van 193 pagina’s – komt Kohn tot vernietigende conclusies over het Duitse beleid in strijd tegen het COVID-19. Uit de analyse wordt duidelijk dat het BMI al snel na aanvang van de genomen maatregelen wist dat het virus geen daadwerkelijke bedreiging vormt en niet gevaarlijker is dan de andere 150 virussoorten die dagelijks in de bevolking circuleren. De nog steeds voortdurende maatregelen hebben volgens de analyse geen enkel nut. De harde conclusie is dat COVID-19 een “vals alarm” was. De basis voor de genomen beslissingen ontbreekt volgens Kohn. Verder concludeert Kohn dat de Bondsregering onvoldoende voorbereid was en daarom inadequaat gereageerd heeft. Kohn vreest dat de politiek inmiddels meer bezig is met zelfbehoud dan met de bescherming van de bevolking. Daarom gaat de politiek door op de ingeslagen weg en is het belangrijker geworden om beslissingen te rechtvaardigen dan het juiste te doen.
  3. Uit een e-mailbericht blijkt dat tien artsen en wetenschappers als medeauteur een bijdrage geleverd hebben aan de analyse. Dit zijn:

 De microbioloog en infectie-epidemioloog Sucharit Bhakdi is emeritus- professor van het Johannes Gutenberg-Universität van Mainz en was daar van 1991 tot 2012 leider van het Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene;
 Karina Reiss is dermatoloog en echtgenote van Sucharit Bhakdi;
 De economisch wetenschapper en socioloog Gunnar Heinsohn is emeritus- professor sociaalpedagogie aan de Universiteit Bremen;
 De immunotoxicologoog Stefan W. Hockertz was verbonden aan de Universiteit van Hamburg en directeur van het Institut für Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie aan het Universiteitsziekenhuis Eppendorf tot hij in 2004 naar het bedrijfsleven overstapte;
 Peter Schirmacher is sinds 2004 professor voor pathologie en directeur van het Institut für Pathologie, Universitätsklinik Heidelberg;
 Andreas Söhnnichsen is een Duitse arts en wetenschapper. Vanaf 2019 is hij voorzitter van het Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin (DNEbM);
 Harald Walach is een klinisch psycholoog, wetenschapsfilosoof en historicus. Van 2010 tot 2016 leidde hij het Institut für transkulturelle Gesundheitswissenschaften IntraG aan de der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder);
 De arts Til Uebel is medeauteur van het Appèl van Duitse Artsen, waarin opgeroepen wordt tot een wijziging van het gevoerde beleid in strijd tegen COVID-19;
 Gunter Frank is arts en leider van het Heidelberger Präventions- und Gesundheitsnetzes en bestuurslid van Food Safety Authority (EFSA). Ook is hij aktief als publicist voor onder meer de Achse des Guten.

  1. Het BMI reageert onmiddellijk met een persbericht waarin gesteld is dat het hier gaat om een privémening van een ambtenaar en deze mening niet door het BMI gedeeld wordt. Volgens het ministerie zijn de maatregelen proportioneel en wordt er verwezen naar andere landen waar veel strengere maatregelregimes van kracht zijn. De maatregelen zouden effectief zijn hetgeen blijkt uit de lage sterftecijfers. Inhoudelijk reageert het BMI niet op de kritiek van Kohn. Ook de bondskanselier weigert op vragen van de Bundestag een inhoudelijke reactie te geven.

Productie 27: persbericht 10 mei 2020

  1. Kohn is onmiddellijk op non-actief gesteld na zijn actie. Over zijn motief zegt hij dat zijn noodkreet geen enkel gehoor gevonden heeft binnen het ministerie. De medeauteurs bevestigen de lezing van Kohn en waarschuwen dat maatregelen nooit schadelijker mogen zijn dan de ziekte zelf. In een rondvraag hebben 178 andere wetenschappers bevestigd de analyse van Kohn te steunen. Op inhoudelijke vragen heeft het ministerie geen reactie gegeven.

Productie 28: Auswertungsbericht des Referats KM4 (BMI)
Productie 29: Artikel Nordkurie: “Seehofer stellt Corona-Kritiker kalt
Productie 30: NTV: „Das steckt hinter dem Corona-Leak“

  1. Het verweer van het BMI maakt de analyse van Kohn niet minder belangrijk. Kohn is een hoge ambtenaar die als opdracht heeft analyses te produceren. Het stuk geeft een goede indruk van de informatie die binnen het ministerie aanwezig is. Daarbij is het niet geloofwaardig dat Kohn in zijn vrije tijd binnen een week een gedegen analyse van 178 pagina’s geschreven heeft. Volgens hem heeft een heel team van collega’s meegeschreven aan het ambtelijke document. Dat de analyse uiterst pijnlijk is voor het ministerie, is niet onbegrijpelijk.
  2. Deze analyse vormt een interessante bron van informatie omdat dit een tipje van de sluier oplicht over wat zich afspeelt achter de coulissen, zij het in Duitsland. Nederland weigert helaas hardnekkig elke informatie vrij te geven met betrekking tot de totstandkoming van het beleid rondom COVID-19. Het kabinet heeft de Wet openbaarheid van bestuur buiten werking gesteld. Er kan dus in deze dagvaarding niet teruggevallen worden op bestuurlijke informatie. De analyse van de Duitse situatie zal echter voor een groot deel ook toepasbaar zijn op Nederland. Er bestaat volgens de minister-president immers een intensief overleg tussen Nederland en Duitsland. In het hiernavolgende zal de analyse van Kohn dan ook regelmatig terugkomen als bron.

Terug naar index

Meld je aan voor de nieuwsbrief