DutchEnglishFrenchGerman

Covid-19- Moeten we banger zijn voor vroegtijdige behandelingen met bestaande medicijnen dan voor de vaccins ?

Autoriteiten raden patiënten al maanden af om zich vroegtijdig tegen Covid-19 te laten behandelen, er zouden teveel bijwerkingen zijn. Het geneesmiddelentoezicht  van de WHO laat nu al zien dat de vaccins tegen Covid-19 meer bijwerkingen tonen dan alle officieel  afgeraden behandelingen.

Origineel artikel: https://blogs.mediapart.fr/enzo-lolo/blog/050221/covid-19-faut-il-avoir-plus-peur-des-traitements-precoces-que-des-vaccins-suite

Gepubliceerd op 5 februari 2021 Door Enzo Lolo

De geneesmiddelenautoriteiten hanteren niet dezelfde waarderingscriteria voor de nieuwe vaccins tegen Covid 19 in vergelijking met de criteria voor nieuwe toepassingen van bestaande geneesmiddelen. Voor de vaccins  wordt de toestemming om ze op de markt te brengen versneld en voor de laatste zijn ze juist sceptisch en achterdochtig, waardoor het voorschrijven door artsen wordt verhinderd.

Over welke bestaande geneesmiddelen hebben we het dan ? Luister hier nog eens naar het interview wat Willem Engel had met Pierre Kory, 1 van de hoofdonderzoekers naar Ivermectine als geneesmiddel tegen Covid-19. Nu met ondertiteling !: <<insert link naar youtube interview van Willem met Pierre>>

Vigiaccess. De wereldwijde tool voor de bijwerkingen van medicijnen én vaccins.

De vaccins tegen  Covid-19 worden in verschillende landen gebruikt en we kunnen inmiddels de ongewenste effecten bekijken. Sinds 1967, registreert de WHO de bijwerkingen van de medicijnen, die in de hele wereld op de markt zijn. De gedetailleerde database, VigiBase, is alleen voor abonnees, maar er is een vereenvoudigde versie beschikbaar voor het publiek: http://vigiaccess.org/ . Hier vinden wij slechts het aantal meldingen van een medicijn waarvan men denkt dat er bijwerkingen optreden, met details over soort bijwerking, maar zonder andere details ( lengte van de behandeling etc ). Voor ons is het hier voldoende. Na een heel snel onderzoek kunnen we al enkele zeer interessante cijfers ontdekken .

De bijwerkingen van de Covid-19 vaccins.

In de database Vigiaccess zijn de vaccins tegen Covid-19 gegroepeerd . Of we nu zoeken naar ‘Comirnaty’, ’Moderna Covid-19 vaccine ‘ of bijvoorbeeld ‘ Covishield’ ( de naam in India van het AstraZeneca vaccin ), we komen telkens uit op hetzelfde actieve werkzame bestanddeel: ‘covid-19 vaccine’, en ook op hetzelfde aantal van ongewenste bijwerkingen . Dat is jammer, want zo kunnen we de verschillende vaccins niet vergelijken, maar we kunnen er wel een algemeen beeld van schetsen.

Op 4 februari 2021, volgens OurWorldInData.org( https://ourworldindata.org/covid-vaccinations) , hadden iets minder dan 94 miljoen personen minstens één dosis van een van de vaccins tegen Covid-19 ( Fig.1 ) ontvangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 – Het aantal personen dat minstens 1 dosis van het vaccin tegen Covid-19 ontvangen heeft @OurWorldData.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2 -Meldingen van bijwerkingen van de vaccins anti-Covid-19 in VigiAccess

VigiAcces registreerde  op 5 februari 2021 53.763 bijwerkingen, 2.089 meldingen in 2020 en 51674 meldingen in 2021 ( Fig.2)

Onder die 53.763 ongewenste bijwerkingen noteren we 2.526 meldingen van bloed en lymfe circulatieproblemen, 2615 hartproblemen (waarvan 66 hartstilstand, 46 hartinfarct , 14 hart- ademstilstand … ) Let wel op, er bestaat alleen de verdenking dat de bijwerking door de vaccins komen, deze cijfers bewijzen nog niet de oorzaak van de bijwerkingen.

We kunnen  deze registraties vergelijken met de cijfers van de preventieve en vroeg ingezette behandelingen, waarvan vele studies de doeltreffendheid aangetoond hebben : https://blogs.mediapart.fr/enzo-lolo/blog/181220/covid-19-des-traitements-existent-exemples-detudes-scientifiques-publiees

De bijwerkingen van hydroxychloroquine.

Als eerste hydroxychloroquine , dat het onderwerp was van een mediacampagne omtrent de gevaren, welke tot verschillende publicaties heeft geleid : opvallende wetenschappelijke publicaties :https://blogs.mediapart.fr/enzo-lolo/blog/171120/covid-19-enquete-sur-la-toxicite-de-lhydroxychloroquine-et-de-lazithromycine   geruststellende: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1875213620300929 of soms frauduleuze (die beroemde van de Lancet, gebaseerd op fictieve gegevens) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext  Onze zoektocht naar geregistreerde bijwerkingen van Hydroxychloroquine in VigiAcces heeft geresulteerd in 29.487 meldingen tussen nu en 1968,  dat wil zeggen na meer dan 42 jaar gebruik  ( Fig .3 ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3 :Meldingen  bijwerkingen  van hydroxychloroquine vanaf 1968  in VigiAccess

Dat is zichtbaar minder dan de vaccins, terwijl in 42 jaar honderdduizenden miljoenen mensen met hydroxychloroquine zijn behandeld waarvan sommige jarenlang. De site Ameli.fr.  berekende dat alleen voor Frankrijk ( die niet de grootste consument is van hydroxychloroquine ) 15 miljoen doosjes hydroxychloroquine  tussen 2001 en 2019 door het ziekenfonds zijn vergoed. https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/medicament/medicaments-pharmacies-de-ville-par-prescripteur/medic-am-2019.php

De bijwerkingen van Azithromycine.

Azithromycine,ook veel gebruikt, meer dan 50 miljoen doosjes vergoed in Frankrijk tussen 2001 en 2019, heeft gedurende 31 jaar 67.998 meldingen in de periode tussen 1989 en 5 februari 2021. Dit is meer dan het aantal meldingen over de anti-Covid-19 vaccins binnen 1 maand ( Fig.4 ). Maar zal deze eerste plaats waarschijnlijk niet erg lang houden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4 :Meldingen  bijwerkingen van azithromycine vanaf 1968 in VigiAccess

De bijwerkingen van ivermectine.

Een andere behandeling is ivermectine, dat langzamerhand in verschillende landen en regio’s op de wereld wordt toegepast, maar nog zwaar in diskrediet wordt gebracht, ook al zijn er tientallen klinische studies die de doeltreffendheid qua preventie en genezing aantonen. Zoals men kan zien , wordt het ook  heel veel gebruikt – 11 miljoen doosjes in Frankrijk vergoed tussen 2002 en 2019. Sommige landen gebruiken het systematisch en preventief voor parasitaire ziektes https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920304684 Ivermectine kent weinig meldingen sinds 1992:  4.603. Ongeveer evenveel in 28 jaar als de vaccins tegen Covid-19 in 3 dagen… ( Fig 5 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 – Meldingen bijwerkingen van ivermectine sinds 1992 in VigiAccess

De bijwerkingen van Vitamine D.

Aangezien sommige media op dit moment ongerust zijn over de bijwerkingen, die men inderdaad niet te licht moet nemen en men altijd een arts moet raadplegen voordat men een medicijn inneemt https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/covid-19-le-chu-de-lille-alerte-alors-que-les-surdosages-de-vitamine-d-se-multiplient-1933915.html , kunnen we  melden dat VigiAccess het aantal bijwerkingen waarvan men denkt dat zij van vitamine D komen, ook genoteerd heeft. In Frankrijk alleen al in het jaar 2019 zijn er 40 miljoen doosjes vergoed en er zijn sinds 1975, 5.237 meldingen van bijwerkingen ter wereld .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6- Meldingen bijwerkingen van vit D sinds 1975 in VigiAccess

 

De vergelijking tussen het aantal bijwerkingen van het gebruik iets meer dan een maand van de anti-Covid vaccins en het tientallen jaren gebruik van andere moleculen spreekt voor zichzelf.

De tijdelijk marktgoedkeuring van de nieuwe vaccins versus de tijdelijke aanbevelingen van gebruik bestaande geneesmiddelen.

De behandelingen waarvoor bewijzen of een vermoeden van werking tegen Covid-19 in sommige stadia van de ziekte bestaan of preventief werken  https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2021/01/27/livermectine-au-conseil-detat/ krijgen met moeite een Tijdelijke Aanbeveling voor Gebruik (RTU) van de [Franse, Red.] Nationale Gezondheidsraad voor Medicijnen , terwijl de anti-Covid vaccins in een record tempo een Vergunning Tijdelijk Gebruik (ATU) hebben verkregen , alhoewel er theoretisch meer bewijzen nodig zijn voor een Vergunning Tijdelijk Gebruik dan voor een Tijdelijke Aanbeveling voor Gebruik .

En tot slot, de nog onbekende bijwerkingen…

Als we daaraan de nog eventuele onbekende bijwerkingen op de middellange en langere termijn toevoegen van de mRNA vaccins( Pfizer , Moderna ) en meer klassieke vaccins ( AstraZeneca, Johnson en Johnson, Spoutnik V) en als men ongerust is over een eventueel verschijnen van varianten , zoals Emmanuel Macron dit heeft overwogen op 4 februari (op een vreemde selectieve manier [Red: hij heeft alleen het vaccin Spoutnik V genoemd] https://youtu.be/J31lSkwPWdM  maar ook anderen hebben dit al voor hem bekeken https://blogs.mediapart.fr/enzo-lolo/blog/260121/covid-19-y-t-il-un-lien-entre-les-essais-dastrazeneca-et-les-variants, kan de wegschaal dan niet in het voordeel doorslaan voor de vroeg ingezette en preventieve behandelingen ?

Auteur : ENZO LOLO ( https://blogs.mediapart.fr/enzo-lolo)

Mediapart is een onafhankelijk links georiënteerd Frans online onderzoeks- en opinieblad dat in 2008 is opgericht door Edwy Plenel, [1] voormalig hoofdredacteur van Le Monde. Mediapart wordt uitgegeven in het Frans, Engels en Spaans.  https://en.wikipedia.org/wiki/Mediapart

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief