DutchEnglishFrenchGerman

Grootste Nederlandse petitie ooit, ingeleverd vanaf een bankje aan de Hofvijver!

 

 

Willem Engel, van Viruswaanzin.nl, heeft vanmiddag om 13:30 vanaf een bankje aan de Hofvijver in Den Haag de petities ‘NEE! tegen de Spoedwet!’, ‘Een 1,5 meter wet NEE !!’ en ‘Stop Lockdown Maatregelen Nu!’ namens de initiatiefnemers digitaal aangeboden aan de kamer commisie Ven J.

De omvang van deze (samengevoegde) petitie is historisch, niet eerder is een dergelijk aantal ondertekeningen gehaald. Ook de digitale wijze van aanbieding per live stream is opmerkelijk.

Tezamen vertegenwoordigen de petities de stem van 488.030 burgers die zich luid en duidelijk uitspreken tegen de huidige coronamaatregelen en de potentiële codificering ervan in een spoedwet.

De petitie voor Vuurwerkverbod van januari 2020, was de meest succesvolle online petitie tot dan toe, met 461.549 geregistreerde handtekeningen.
Uit de enorme aantallen van de petities komt duidelijk naar voren dat de Nederlandse bevolking de kabinetsmaatregelen niet langer steunt en actief vraagt om volledige afschaffing ervan.

Ze stellen dat dit kabinet:

“door de spoedwet onze grondrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze mensenrechten worden geschonden.”

Zij verzoeken om:

“per direct de spoedwet te verwerpen! En indien de spoedwet al is ingetreden, verzoeken wij deze per direct ongedaan te maken!”

en tevens

“per direct een eind te maken aan de opgelegde Lock Down maatregelen.”

Initiatiefnemers Meldpunt Nederland (NEE! tegen de Spoedwet!), Remco van Bennekom (Een 1,5meter wet NEE !) en Viruswaanzin.nl (Stop Lockdown Maatregelen Nu! & STOP DE LOCKDOWN) hebben Willem Engel gevraagd om namens hen  deze petitie aan te bieden.

Daarmee kiezen zij ervoor om gezamenlijk het krachtige geluid te laten horen, van burgers die klaar zijn met de huidige maatregelen en de toekomstige spoedwet.

Om dit verzoek kracht bij te zetten hebben de initiatiefnemers van Viruswaanzin.nl de Staat der Nederlanden gedagvaard. De zitting zal plaatsvinden op donderdag 25 juni om 11:00 bij de Rechtbank te Den Haag.

De oorspronkelijke livestream van de petitie aanbieding van Willem Engel aan de Tweede Kamer: https://www.facebook.com/156260237895045/posts/1501614326692956/

#Viruswaanzin #NEEtegendeSpoedwet! #Een1,5meterwetNEE!! #StopLockdownMaatregelenNu!

Meld je aan voor de nieuwsbrief