DutchEnglishFrenchGerman

Ollongren: “Uitstel verkiezingen mogelijk noodzakelijk”

Tijdelijke wet stemmen tijdens COVID-19 begin november aangenomen?

Door mr. Jeroen Pols

ROTTERDAM – 11 oktober 2020 – Op 9 oktober diende Ollongren het wetsvoorstel Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 in bij de Tweede Kamer. De minister gaat ervan uit dat de maatregelen op 17 maart 2021 nog steeds het dagelijkse leven bepalen. De wet moet begin november in werking treden. Ollongren houdt de mogelijkheid om de verkiezingen uit te stellen “zoals dat ook in andere landen om ons heen gebeurde.”

Het wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen waardoor de verkiezingen “coronaproof” plaatsvinden. Zo worden mobiele stembureaus ingezet bij verpleeghuizen waar restricties gelden. Ook biedt het voorstel de mogelijkheid om de stembiljetten voor de telling te vervoeren naar een andere locatie.

Gezondheidscheck
Het aantal toegelaten volmachten per kiezer stijgt van twee naar drie. Dit is volgens de minister noodzakelijk omdat mensen met “coronaklachten” niet toegelaten worden tot het stemlokaal. Iedereen dient voorafgaande aan het betreden van het stemlokaal een “gezondheidscheck” te doen.

Maatregelen
De overige maatregelen zien toe op het aanhouden van de “veilige afstand”, hygiëne en het gebruik van beschermingsmiddelen. Het wetsvoorstel breidt het aantal leden van het stembureau uit naar vier om deze maatregelen te handhaven. Alvorens de kiezer stemt, moeten de leden van het stembureau toezien op naleving van de maatregelen. Kiezers die hun stem uitbrengen op een locatie waar een mondmaskerplicht geldt, zullen deze regels dienen te volgen.

Desinfectie
Een lid heeft als taak de kiezers te vragen om bij het betreden en verlaten van het stemlokaal de handen schoon te maken met een desinfecterend middel. Het aangewezen lid moet de rode potloden ieder half uur reinigen. Indien een kiezer zich niet houdt aan de maatregelen, wordt hij daarop aangesproken. Weigert deze daarna alsnog, dan wordt hem de toegang tot het stemlokaal ontzegd.

Noodzakelijk
De minister beschouwt dit als een noodzakelijke en proportionele beperking van het stemrecht. De wet kan telkens met zes maanden verlengd worden door de minister. De minister sluit evenmin uit dat bij de verkiezingen van de gemeentelijke herindelingen van 1 juli 2021 de maatregelen ook nog gelden.

Politiek karakter
De vraag is of deze beperkingen van het stemrecht te verenigen zijn met de Kieswet. Een stemlokaal dient immers zo neutraal mogelijk ingericht te zijn. De coronamaatregelen hebben een zwaar politiek karakter. Het wetsvoorstel beperkt kiezers die zich uit principiële gronden niet onderwerpen in hun kiesrecht. Feitelijk eist de wet zich te conformeren aan regels die onderwerp zijn van een gepolariseerd maatschappelijk debat om het kiesrecht uit te mogen oefenen..

Uitstel verkiezingen
De minister kan niet uitsluiten dat de maatregelen bij de verkiezingen dusdanig zijn, dat geen goede invulling gegeven kan worden aan de waarborging van het verkiezingsproces. In dat geval is volgens haar een uitstel noodzakelijk. Ollongren speculeerde al enkele maanden geleden over deze mogelijkheid. De minister gaat ervan uit dat de wet begin november aangenomen wordt.

Meer lezen

Voorstel_van_wet (7)

beantwoording-schriftelijk-overleg-over-de-brief-verkiezingen-met-inachtneming-van-covid-19 (1)

Verslag Tijdelijke wet verkiezingen

Memorie_van_toelichting verkiezingen

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief