Op deze pagina vindt u onze verschillende downloads

Modelbrieven

De modellen hieronder kan iedereen gebruiken om informatie op te vragen. Stuur ze altijd per aangetekend post op. Transparantie is een voorwaarde voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat, iedereen kan meehelpen met het bevorderen van transparantie, dus iedereen aan de slag .

De AVG en Wet politiegevens geven het recht op inzage in welke informatie over jou wordt opgeslagen en verwerkt. Dit recht stamt af van het recht op correctie van onjuiste gegevens. Het kan periodiek , ca om de drie maanden herhaald worden.
Het geeft geen recht op het ontvangen van afschriften.

Helaas is onderdeel van de Rutte doctrine dat de termijn van vier weken eerst wordt verlengd en vervolgens ontvang je een nietszeggend tabelletje. Daartegen maak je bezwaar met een brief aan de verstrekkende instantie op grond dat het overzicht begrijpelijk moet zijn.
Daarna kan je in beroep bij de rechtbank.
Het wpg verzoek doe je bij politie of andere opsporingsdiensten bjjv. FIOD. Ook informatie waar geen inzage gegeven kan worden moet vermeld worden.

WOB of Wet openbaarheid van bestuur geeft recht op verstrekken van informatie die in het algemeen belang openbaar zoy moeten zijn. Ook hier maak je met een brief aan de instantie zelf bezwaar. En eventueel beroep bij de rechtbank.

Inzage Wpg
Wet politiegegevens
en AVG

Modelbrief
AVG  Inzage
voorbeeld

Brief
t.b.v. Werknemer
i.v.m. Vaccinatie

WOB Wet
Openbaarheid
Bestuur

Brief aan:
SWAB
i.v.m. ivermectine

Curaçao Noodwet

Noodwet
Curaçao
Juni 2020

Noodwet Curaçao
Gewijzigd Ontwerp
25 november 2020

Noodwet Curaçao
2e nota van wijziging
25 november 2020

Brief
t.b.v. Werknemer
i.v.m. Vaccinatie

Mondkappen

Brief mondkapjes met ondertekenaars
Regenboogteam

Uitzondering
Mondkapjes
Rijksoverheid

Overige

PCR Test
Onderzoeksrapport
Viruswaarheid

Meld je aan voor de nieuwsbrief