DutchEnglishFrenchGerman

Brief aan de gemeenteraad van Amsterdam

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand treft u een kopie aan van mijn op 30 juli 2020 per mail verzonden brief aan mevrouw Halsema, burgemeester van Amsterdam.
De inhoud van die brief spreekt voor zich. Het is aan u als hoogste orgaan van de gemeente Amsterdam om de burgemeester ter verantwoording te roepen voor de door haar gepleegde dan wel te plegen ambtsmisdrijf.
Voor uw informatie dient dat het u noch de burgemeester noch enig wethouder is toegestaan om experimenten op de bewoners van Amsterdam uit te voeren, of het uitvoeren daarvan te gedogen. Voor zover nog nodig want geheel ten overvloede,, verbied ik u dat ten aanzien van mij bij deze en met zoveel woorden.
Indien ik niet uiterlijk 4 augustus aanstaande van u en uw burgemeester vernomen heb dat het onwettige experiment dat mevrouw voornemens is uit te voeren wordt teruggedraaid, zal ik ter zake van het door u dan in vereniging gepleegde ambtsmisdrijf aangifte doen. De gevangenisstraf die zij, die u riskeert mocht tot vervolging worden overgegaan, is niet misselijk.
Als voormalig gemeenteraadslid Amsterdam moet me van het hart met stomheid geslagen te zijn door de brute onrechtmatigheid van het optreden van de burgemeester. En het blijkbaar volslagen ontbreken van enig besef dat wij hier burgers zijn en geen laboratoriumratten.
Was ik u of in uw positie, ik zou me diep, diep schamen mocht ik dit alles laten passeren.
Als er al een overheidstaak mocht zijn, dan is die het beschermen van de vrijheid van de burger. Die vrijheid wordt met het besluit van de burgemeester actief aangetast.
Een volk dat voor virussen zwicht,
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht.
Wees niet degene die het licht uit doet.
Met vriendelijke groet,
Caroline E. Vonhoff
Meer lezen
Meld je aan voor de nieuwsbrief