DutchEnglishFrenchGerman

DE FANTASIEËN VAN DE VVD (VERPLICHT VACCINEREN DUS)

Verplicht vaccineren is een onderwerp dat al vanaf 2018 de regering bezig houdt, om meer grip te krijgen op de vaccinatiegraad.

In eerste instantie wordt het argument gebruikt dat er een dalende vaccinatiegraad is, echter in dezelfde brief van Paul Blokhuis, wordt gesproken over een lichte daling en stabilisatie.

Het “Verder met Vaccineren” – plan is bedoeld om vaccins laagdrempelig aan te bieden op scholen. Dit plan komt niet uit de lucht vallen, de World Health Organization(6) heeft gepleit voor verplicht vaccineren, niet alleen voor kinderen maar het idee is ook dat je zonder vaccin geen uitkering zou kunnen aanvragen, of wordt gekort op kinderbijslag(1).

Tevens wordt gesproken over “impliciete toestemming” wat in deze context betekend dat wanneer er op scholen gevaccineerd wordt, je indirect toestemming geeft, ben je het hier als ouder zijnde niet mee eens kan er een procedure gestart worden.

 

Risicos

11 juni 2009 waarschuwt de World Health Organization voor de “Mexicaanse griep” oftewel type A Influenza ( H1N1 ), het zou leiden tot een wereldwijde pandemie alarmfase 6.
Tientallen miljoenen mensen zijn in die periode gevaccineerd met het vaccin Pandremix, geproduceerd door farma-gigant GSK, die informatie achterhield over een opvallend groot aantal bijwerkingen(5). Bij de bijwerkingen ging het onder meer om bijna 150 gevallen van anafylactische shock, een zeer ernstige allergische reactie. Ook zouden er tientallen overlijdensgevallen zijn geweest. Pandemrix(7) werd verboden in de Verenigde Staten.

Het HPV vaccin, dat specifiek wordt benoemd in de brief van Paul Blokhuis(9);

Op 1 April 2008 adviseerde de Gezondheidsraad de minister van Volksgezondheid om de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma voor meisjes van 12 jaar. Het vaccin, Cervarix genaamd, beschermd tegen HPV16 en HPV17. Wat opvallend is, is dat nooit eerder een middel zo snel in het Rijksvaccinatie-programma is opgenomen(4).

Professor F. Van Leeuwen zegt in het programma Zembla dat we nog niet weten of het vaccin echt wel baarmoederhalskanker voorkómt, of het vaccin ernstige bijwerkingen heeft en ook niet of er herhaal-vaccinaties nodig zijn.” In de huidige geneeskunde is het de praktijk dat al het onderzoek heel goed tegen het licht moet worden gehouden voordat iets bevolkingsbreed wordt geïntroduceerd, aldus prof. Van Leeuwen. Haar kritiek wordt gedeeld door Prof. H. Schellekens, hoogleraar Biotechnologie. Als lid van de commissie ter beoordeling van geneesmiddelen, zegt hij: “Zolang niet is vastgesteld of het vaccin kanker voorkomt en wat de werking en de bijwerkingen zijn, heb je het eigenlijk over een experiment.”

Een ander vaccin dat specifiek benoemd wordt is het BMR vaccin. Emeritus Toon Weisenborn heeft 3,5 jaar studie gedaan naar mazelen(2)(3). De aanleiding hiertoe was de berichtgeving dat het BMR vaccin (bof, mazelen, rode hond) verplicht zou worden. Uit onderzoek is gebleken dat, zelfs bij vaccinatie, onmogelijk is, om de mazelen te elimineren. Wanneer je op een natuurlijke manier besmet raakt met de mazelen ben je; de rest van je leven immuun voor de ziekte, slechts bij hoge uitzondering kan iemand 2 keer te mazelen krijgen en de bescherming neemt op de lange duur af, hierbij is her-vaccineren niet effectief.

Maar dat is nog niet alles, aangetoond is dat verspreiding na vaccinatie nog steeds mogelijk is.

 

Gebruikte embryo’s

Dr. Stanley Plotkin(8), een van de meest toonaangevende experts op het gebied van vaccins heeft een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van het rodehond vaccin. Onder ede verklaarde dr. Stanley Plotkin dat voor het genereren en produceren van vaccinaties humaan albumine, MRC-5 humane diploïde cellen en foetus organen werden gebruikt, experimentele vaccins werden getest op weeskinderen en niet uitgesloten ook mensen met een geestelijke beperking.

Voor het testen van het RA-27-3 Robella-virus heeft Dr. Plotkin 13 gehandicapte kinderen gebruikt, het argument wat hij hiervoor gebruikte is dat kinderen en volwassenen met een handicap weinig te bieden hebben aan de maatschappij.

Verplicht vaccineren, kan in de nabije toekomst dus geen fantasie, maar realiteit worden. Op basis van de mogelijkheden die de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport krijgt, is niet ondenkbaar dat een verplichte vaccinatie toegevoegd zal worden als wettelijk voorschrift.

 

Indien de spoedwet wordt aangenomen…

Aangezien de Tweede Kamer en de Rechtspraak slechts achteraf inspraak krijgen, kan dus een situatie worden gecreëerd, waarin heel Nederland reeds een “spuitje” heeft gehad, alvorens er besloten wordt dat dit toch echt niet had mogen gebeuren. Maar u begrijpt het al, dan is het te laat. Maak daarom uw stem hoorbaar, en zorg dat dit slechts een akelige fantasie blijft!

Vanuit onze redactie: Martina Groenveld

Bronvermeldingen:

  1. https://nos.nl/artikel/2272038-in-australie-geldt-bij-vaccinaties-no-jab-no-pay.html
  2. https://www.oervaccin.nl/lezing-over-rechtvaardiging-van-vaccinatie-tegen-mazelen/
  3. https://soundcloud.com/niels-lunsing/vaccinatie-tegen-mazelen-gerechtvaardigd
  4. https://www.weijtensconsultancy.nl/wp-content/uploads/2019/04/het-grote-gevaar-van-het-hpv-vaccin.pdf
  5. https://nos.nl/artikel/2251454-informatie-over-bijwerkingen-mexicaanse-griep-vaccin-achtergehouden.html
  6. https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/consent_note_en.pdf?fbclid=IwAR1IUKIk-EJ6GFtbkAi32QC0uDYWgRJbVpnRym_Qq3-CwciuIr9v80Xgkn8
  7. https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/history/narcolepsy-flu.html
  8. https://youtu.be/YbdCWbpslrg
  9. https://rijksvaccinatieprogramma.nl/nieuws/staatssecretaris-blokhuis-informeert-tweede-kamer-verder-met-vaccineren

 

 

 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief