DutchEnglishFrenchGerman

De mogelijke invloed van follow-up screenings op het geregistreerd aantal besmettingen bij GGD en RIVM

Door Redactie Viruswaarheid

Via social media is naar voren gekomen dat er vragen zijn over het herhaald testen. Er is een grote groep mensen die, nadat ze positief getest zijn op COVID-19 vervolgens in een follow-up systeem terechtkomt. Bij deze groep wordt er meerdere keren een PCR-test voor COVID-19 uitgevoerd. Het doel van deze follow-ups is om vast te stellen wanneer iemand weer veilig het werk kan hervatten. Als criterium wordt aangehouden dat bij twee achtereenvolgende negatieve testuitslagen, het werk veilig hervat kan worden.

Vraagtekens handelwijze

Vanaf de zijlijn wordt heel dubbel tegen deze handelwijze aan gekeken. Vanuit de NHG worden huisartsen ontmoedigd om dit als standaardbeleid door te voeren. De reden is omdat hiermee mogelijk het aantal vals-positieve resultaten in de hand gewerkt kan worden. Vanuit die optiek acht de heer Elens (huisarts) dit een uitzonderlijk fenomeen. Vanuit social media conversaties lijkt het een specifieke manier van handelen te zijn bij zorgpersoneel. Daarnaast nemen we in de media ook waar dat deze manier van follow-up screening in enkele andere landen wel een standaardmethode is.

Onduidelijkheid over meldprocedure

Bij een groot aantal mensen op social  media leeft de veronderstelling dat bij een herhaald positief testen er onterecht ook een nieuwe melding gedaan wordt bij de GGD. De heer Elens meldt hierover dat hij in ieder geval zelf patiënten die meerdere malen op zijn verzoek getest zijn, niet opnieuw aanmeldt. Verder is het niet duidelijk of de laboratoria een meldingsplicht hebben. De heer Elens vermeldt wel dat in de gevallen die hij heeft gehad, zowel hijzelf als het laboratorium melding hebben gedaan. Bij zo’n melding wordt de identiteit van de patiënt vastgesteld met de NAW-gegevens inclusief geboortedatum. Hierdoor zou een reeds geregistreerd besmet persoon normaliter herkend moeten worden en niet nog eens geregistreerd behoren te worden. Het is niet duidelijk in hoeverre er daadwerkelijk cumulatief gekeken wordt naar iemands status.

Correcte Registratie follow-ups

Ook wijst de wetenschap op een kans dat mensen opnieuw besmet kunnen worden. Dit gegeven vormt een belemmering op volledig correcte registratie: het is lastig vast te stellen met een uitslag alleen of het om een voortzetting of een herbesmetting gaat, vooral omdat herstel niet geregistreerd wordt.

Wie is verantwoordelijk

Daarnaast is het niet duidelijk wie de verantwoordelijkheid draagt voor het cumulatief beoordelen van de resultaten. Het laboratorium, de huisarts of de GGD. Het verdient de aanbeveling om de meldingsplicht bij de bron te leggen, waarbij de meldingsplicht als herhalingstest geregistreerd wordt op het laboratorium. Voor de follow-ups kan het laboratorium de test dan uitvoeren onder een andere testcode of een test als reeds bekend aanmaken waardoor de melding niet nogmaals doorgevoerd wordt. Daarnaast zou het registratiecentrum bij dubbele registraties actief moeten bevestigen of het daadwerkelijk om een herbesmetting gaat.

Roep om kwaliteit en transparantie

Met de huidige informatie die nu bekend is, kan niet vastgesteld worden in welke mate er een risico op foutieve registratie van besmette personen is. Wel is vastgesteld dat het systeem niet waterdicht lijkt te zijn. En tot nu toe ook niet transparant. Noch voor huisartsen, noch voor de bevolking. Op dit moment zijn we nog in afwachting van een reactie van het RIVM.

Meld je aan voor de nieuwsbrief