DutchEnglishFrenchGerman

De vaccinatiecampagne: voordeel voor enkelen, nadeel voor velen


De vaccinatiecampagne
door Wolfgang Wodarg

Het is altijd dezelfde truc

Een ziekte wordt onder een media-loep vergroot en als het meest verschrikkelijke gevaar gepresenteerd. Dat is wat de media leuk vinden. Door dergelijke Agenda-bepaling realiseren de meeste mensen zich voor het eerst dat de vermeende gevaarlijke ziekte überhaupt bestaat. Vroeger was dat anders bij epidemieën. Corrupte politici en wetenschappers doen de rest. En als de angst groot genoeg is, moeten regeringen natuurlijk reageren. Tot nu toe hebben ze bij “epidemieën” alleen maar vaccins gefinancierd en gekocht en er reclame voor gemaakt. Nu helpen ze zelfs mee om de angst voor de “epidemie” zelf te organiseren.

Er zijn ook genoeg witte jassen die zich er altijd voor willen opgeven. Populariteit en onderzoeksgelden lokken immers. De rode lampjes onder artsen en patiënten zouden uiterlijk nu moeten gaan branden, wanneer de kanselier probeert om naast de niet voor diagnose toegelaten en ongeschikte PCR-test, ook nog onontwikkelde genetische “massavaccinaties” doordrukt.  Ze plant dit onder het absurde mom van een epidemiologische noodsituatie van nationale omvang, over het hele land, en omzeilt de artsen die de patiënten behandelen. 

Bekende bangmakers als pioniers van het grootkapitaal

De gemeenschappelijke paniekzaaierij van Drosten, Lauterbach, Söder of Merkel mist elke medisch-wetenschappelijke [basis.] (Lauterbach) loopt nu weer amok met een [gênant slechte] (studie), gebrandmerkt “Imperial College”. Deze paniek smederij heeft in het geval van de vogel- en varkensgriep met behulp van de beruchte Neil Ferguson al de meest schandelijke angst scenario’s uit hun computers tevoorschijn getoverd. Dus nu wordt Covid-19 ook nog verondersteld onze geestkracht op de lange termijn te verminderen. Ik vraag me af of politieke waanzin er iets mee te maken heeft? 

Er zijn meer betrouwbare adviseurs – ook in het RKI

Ik blijf dus liever bij de schone epidemiologen van het Robert Koch Institut (RKI), die ons nu, eind oktober 2020, tijdens de test-tsunami en voor de tweede lockdown, verslag uitbrengen: *”In het Nationaal Referentiecentrum (NRZ) voor Influenza Virussen in de 43e week van 2020 werden bij in totaal elf (39 procent) van de 28 ingezonden sentinel monsters alleen rhinovirussen geïdentificeerd. In geen van de onderzochte sentinelmonsters werden influenzavirussen of SARS-CoV-2 geïdentificeerd. Door het kleine aantal ingezonden monsters is het niet mogelijk om een solide beoordeling te maken van de virussen die op dit moment nog in omloop zijn “* Aangezien er anders duizenden virus monsters worden genomen in golven van griep bij mensen met ademhalingsziekten, vraagt men zich af: Waarom worden er nu zo weinig reguliere monsters genomen? Is er niemand meer ziek? 

Vaccinatie wegens een verkeerde diagnose?

Het verschil van hoge PCR-test cijfers met navenant hogere vals-positieve testresultaten enerzijds en officiële documentatie van een mild najaarsseizoen anderzijds bewijst zelfs voor medische leken dat de PCR-test niets aan het licht brengt over klinische bevindingen, infecties of besmettelijkheid.Het is volkomen ongeschikt en misleidend als maatstaf voor beslissingen over maatregelen die moeten worden genomen in overeenstemming met de Wet op de Infectiebescherming (IfSG).

“Met gesloten ogen vooruit” lijkt het motto te zijn

Maar de politici maken zich op dit moment geen zorgen over evidence-based medicine en de Nationale Ethische Raden en Vaccinatie Commissies vragen blijkbaar niet eens meer naar de indicatie van maatregelen, maar ruziën over prioriteiten, volgens het motto: wie zal als eerste in aanmerking komen bij de nieuwe “vaccins” en wie zal er helaas moeten wachten.  De zogenaamde Covid-19 vaccinatie kan de meest schadelijke van alle deze maatregelen worden. Het wordt al gefinancierd door onze bijdragen en belastingen en is in werkelijkheid een gigantische landelijke observatiestudie met nieuwe genetische manipulaties van onze immuunsystemen.

Genetische manipulatie onder valse vlag

Wat ongeveer 200 bedrijven en consortia wereldwijd momenteel onderzoeken en zo snel mogelijk op de markt willen brengen zijn grotendeels nieuwe en zeer risicovolle genetische manipulatie-interventies in complexe biologische communicatieprocessen van ons immuunsysteem. Dat zijn interventies die op gezonde mensen worden uitgevoerd op een schaal die nooit eerder is uitgeprobeerd. Tijdens de opwinding van de varkensgriep en in het midden van de komende verkiezingscampagne van 2009 heeft de vaccin lobby met behulp van zijn bereidwillige vertegenwoordigers het gebruik van recombinant-nucleïnezuren bij de mens als “vaccinatie” in de Duitse Geneesmiddelenwet laten verbergen.

Dit gebeurde in de laatste sessie voor de verkiezingscampagne tijdens het zomerreces zonder enig debat en werd in het geheim in de notulen opgenomen. De bedrijven en hun politieke lobby proberen ons te laten geloven dat het een normale vaccinatie is. Alleen als zo mogelijk iedereen “gevaccineerd” zou kunnen worden, zou het eindelijk mogelijk zijn om van de dreigende last van een dodelijke pandemie verlost te worden. Pas als er voor iedereen een vaccinatie beschikbaar is, zal men de pandemie beëindigen, kondigde mevrouw von der Leyen op haar “donatie conferentie” in koor met de regeringsleiders van bijna heel Europa al in het voorjaar van 2020 aan.

Nul risico en hoge winst

AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Sanofi/GSK, Merck/Uni Oxford, CureVac, Biologika, CEVEC, ARTES, Vibalogics/Janssen, Moderna/NIAID, Novavax [en] (anderen) staan in de startblokken en zijn bezig de gesponsorde “telescopische” studies af te ronden, indien mogelijk zonder schandalen en een minimum aan ophef, in het kader van een “rollende” goedkeuring. Ze kunnen het relatief ontspannen laten rollen, want de beloofde aansprakelijkheid vrijstellingen, belastingsubsidies in de miljarden en de afnamegaranties voor honderdduizenden vaccins betekenen dat ze hun zaken praktisch al op zak hebben. Het is vergelijkbaar met de varkensgriep. Zelfs de meer dan 20 miljoen vaccins die met actieve versterkers waren vervalst en die ons door kritische specialisten, huisartsen en kinderartsen in het geval van de varkensgriep werden gespaard, waren al betaald. Ze konden zich er rustig van ontdoen en toch brachten ze Glaxo en concurrenten wereldwijd zorgeloos rendement in de miljarden. 

SARS-CoV-2: Hoeveel nieuwe virussen zijn er?

Naar verluidt staan een vector-“vaccin” van AstraZeneca en een mRNA-“vaccin” van BioNTech/Pfizer met hun genetische manipulatie moleculen nu op het punt om miljoenen mensen te veranderen in corona-resistente genetisch gemanipuleerde organismen (GGO’s). We weten echter niet werkelijk tegen welke coronavirussen we moeten vechten, want net als influenzavirussen veranderen ook coronavirussen voortdurend veel van hun genetische deeltjes. De originele “SARS” coronavirussen uit Wuhan zijn al lang niet meer op te sporen. Honderden andere Wuhan-varianten zijn nu verspreid, gevonden en geordend. En wat nu vooral gevonden wordt zijn alleen nog maar positieve PCR-tests, waarvan bekend is dat ze op verschillende corona varianten reageren. 

Vaccinatiecentra ter vervanging van dokterspraktijken

In de laatste week van oktober heeft de minister van Volksgezondheid de deelstaten opgeroepen om de oprichting van ongeveer 60 vaccinatiecentra in heel Duitsland voor te bereiden en de afleveradressen voor de vaccins vóór 10 november 2020 te melden. De gezondheidsautoriteiten moeten bij dit proces betrokken worden. Maar ook aan de verbouwing van congres- of concertzalen, die momenteel toch al gesloten zijn, [is gedacht] (Tagesschau van 23.10.2020).

Voor het eerst zal de normale vaccinatie procedure grotendeels worden overgeheveld van dokterspraktijken naar faciliteiten die – net als de PCR-tests – voornamelijk door grote particuliere laboratoria en dienstverleners worden beheerd.

Als rechtvaardiging voor het omzeilen van het steeds kritischer wordende medische beroep worden technische kenmerken van enkele van de nieuwere methoden aangehaald. Het nieuwe mRNA “vaccin” moet diepgevroren worden opgeslagen en getransporteerd bij -20 respectievelijk -80 graden Celsius. Als het eenmaal klaar is voor injectie, kan het hooguit nog enkele uren in de koelkast bewaard worden. Volgens informatie uit de industrie is dit noodzakelijk omdat het niet mogelijk is om in de korte ontwikkeltijd ook nog een procedure te ontwikkelen dat ook bij normale koelkasttemperaturen stabiliteit garandeert. 

Logistieke bedrijven profiteren er ook van

De grote spelers in de logistieke sector zoals DHL, Fedex en UPS wrijven in hun handen en bereiden zich blijkbaar al voor op een grote deal met de koeling [logistiek]  voor. [Handelsblatt] [en] (Deutsche Welle) melden dat de bedrijven verschillende grote koelhuizen zo dicht mogelijk bij de luchthavens bouwen, waar ze van plan zijn honderden grote diepvriezers te plaatsen, die elk tienduizenden vaccin dosissen kunnen bevatten. De fabrikanten van dergelijke koelkasten – het Handelsblatt noemt bijvoorbeeld het Schwäbische bedrijf Binder uit Tuttlingen – behoren ook tot de oorlogsprofiteurs in deze oorlog tegen de testresultaten. Dus er zijn velen voor wie zelfs deze waanzin goede zaken belooft.

Het zou veel minder ingewikkeld en goedkoper kunnen, aangezien het alternatief in de vorm van van een conventioneel bijgewerkt corona-antigeen bestanddeel in de jaarlijkse griepvaccinatie mix mogelijk is. Er kon echter nog niet worden aangetoond dat dit de jaarlijkse griepgolven op de een of andere manier aanzienlijk zou ontlasten. Met een dergelijk gebruikelijke vaccinatie campagne zou men noch een groot zakelijk succes noch een politische “reset” kunnen ensceneren respectievelijk rechtvaardigen.

Vaccinatieadvies en individuele indicatie adé

De vermeende technische overbelasting van sommige zeer invloedrijke vaccin fabrikanten wordt nu verondersteld te worden gebruikt als een reden waarom een anders altijd vereist [individueel medisch] (vaccinatieadvies) niet meer zo serieus wordt genomen. Ik beschouw de rechtvaardiging als een schijnargument. Al tientallen jaren worden gevoelige vaccins centraal opgeslagen en decentraal gebruikt. Bovendien werden tot nu toe sommige bloedproducten of vaccins ook al via koeltransporten met droogijs naar de dokterspraktijk gebracht en daar professioneel gebruikt. In de praktijk is dit vooral een kwestie van planning en praktijk logistiek.

Vooral met de geplande nieuwe interventies in de processen van het immuunsysteem zijn anamnestische kennis en individueel medisch vaccinatieadvies meer dan ooit noodzakelijk. Want er dreigen een groot aantal individueel verschillende complicaties en bijwerkingen. Het zou een grove nalatigheid zijn – zelfs als dit wettelijk mogelijk is gemaakt door noodverordeningen – om de interventies te laten uitvoeren door hulppersoneel dat bij massale acties ver van de patiënt af staat. 

Rollende goedkeuring en systematisch verbergen van bijwerkingen

Het onvermijdelijk hogere risico voor “gevaccineerde” personen in het geval van de “rollende” goedkeuringen van de vaccins wordt verondersteld te worden gecompenseerd door het feit dat de bedrijven toepassingscontroles, observatiestudies of post-marketing studies moeten uitvoeren. Het gaat hierbij om de waakzame observatie van mogelijke ongewenste effecten van geneesmiddelen, in het vakjargon: farmacovigilantie. Wat men echter moet denken over het soort geneesmiddelenbewaking dat nu wordt overwogen, is jaren geleden onderzocht en aan de kaak gesteld in de Werkgroep Gezondheid van Transparency International. In het geval van de nu geplande genetische modificaties bij miljoenen gezonde mensen in de kortst mogelijke tijd, is een dergelijke procedure meer dan grove nalatigheid. Als slechts één op de duizend gevaccineerde mensen een ernstige bijwerking zou krijgen, zou dat in Duitsland tienduizenden auto-immuunziekten, verlammingen of zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. Veel meer schade dan alle “pandemieën” van de afgelopen twintig jaar hebben veroorzaakt.

In het geval van massale vaccinatie op pluimvee- of varkensbedrijven mag de vervolgperiode om voor de hand liggende redenen niet langer duren dan de geplande slachtdatum. Dus slechts weken tot maanden. Er wordt een beroep gedaan op de virologen en epidemiologen van de diergeneeskunde: mensen zijn geen slachtdieren en willen lang en gezond leven zonder de schadelijke bijwerkingen van medicijnen. Maar zelfs in de menselijke geneeskunde minimaliseert de farmaceutische industrie haar belangstelling voor late effecten om zakelijke redenen. Daarom is er zeer weinig kennis over dergelijke late effecten van vaccinatie. Contergan doet de groeten. 

Genetische modificaties

In het geval van genetische modificaties kunnen intergenerationele effecten via de kiembaan niet categorisch worden uitgesloten, maar moeten ze deel uitmaken van de technologie-effectrapportages en de geneesmiddelenbewaking. In het gezondheids comité van de Bondsdag heb ik mij heftig, maar tevergeefs, verzet tegen het idee dat de controle, de registratie en de evaluatie van de bijwerkingen van medicijnen in handen zijn van dezelfde autoriteiten die de geneesmiddelen voor het op de markt brengen, goedkeuren. Helaas is dat nog steeds het geval.

De farmaceutische industrie geeft er natuurlijk de voorkeur aan om deze controle op eigen verantwoordelijkheid uit te voeren, als “vrijwillige zelfregulering”. Door de versoepeling van de gegevensbescherming door de huidige minister van Volksgezondheid en zijn nauwe samenwerking met het gegevensbeheer en de farmaceutische en vaccin industrie zijn we niet meer ver verwijderd van zo’n vijandige overname van publieke taken.

De angst voor een ziekte als oogsthulp voor Big Data

De grote IT bedrijven wrijven toch al in hun handen, want voor hen kwam de “pandemie” precies op het juiste moment. Na enkele gunsten van de minister van volksgezondheid vorig jaar – digitale vaccinatiekaart, elektronisch patiëntendossier, implantatenregister, gematik-overname, etc. – slaan ze nu pas echt toe met contact-apps, registratie van geteste personen, rapporten over contacten, mobiliteit en hygiëne-discipline. In de toekomst zullen zelfs symptomen die zich hebben voorgedaan centraal worden verzameld. Aangezien dit teveel is voor de overheidsadministratie, zijn de grote IT bedrijven niet alleen blij met overheidscontracten, maar hebben ze ook onze meest intieme gezondheidsgegevens in hun computers. De bescherming van de gegevens is natuurlijk gegarandeerd.

We worden dus langzaam maar zeker een transparante samenleving. Onder het mom van medisch onderzoek of gezondheidsmonitoring worden onze gezondheidsgegevens nu steeds vollediger verzameld, van de wieg tot het graf. In het geval van Covid-19, naar verluidt voor profylactische evaluatie en voor onderzoek en verbetering van nieuwe vaccins. 

Maar wat kunnen Google, Apple, Amazon, Microsoft, SAP, Avarto/Bertelsmann en anderen aan onze gezondheid doen? Zij hebben onze gegevens nodig als het “goud van de toekomst” voor hun bedrijven, omdat zij ons in de eerste plaats niet hoeven te bevoorraden, maar hun aandeelhouders. Hoewel dit legitiem eigenbelang is, is het niet legitiem voor een lobbyist in het ministerieel bureau om zijn openbaar ambt te misbruiken om de economie te voeden met onze gezondheidsgegevens door middel van hectische data wetten en noodverordeningen. Wat haalt hij eruit? Kan dit worden onderzocht? Corruptie en ambtsmisbruik zijn in Duitsland tot nu toe strafrechtelijk vervolgd.

Geen goede therapie zonder een schone diagnose

De beste manier om te weten of iets gevaarlijk is, is te kijken naar de schade die het veroorzaakt. Dit moet tijdig worden erkend en nauwkeurig, systematisch en prospectief worden geobserveerd. Bijvoorbeeld via sentinels, zoals het RKI ze exploiteert of zo als een verantwoordelijke officier van volksgezondheid uit Beieren en anderen suggereren. Steeds vaker komen ziekenhuisartsen in verschillende landen uit de dekking en vragen ze naar de naar verluidt zo vele Covid-19 patiënten. Niemand twijfelt eraan dat er dit jaar patiënten zijn met luchtwegaandoeningen, zelfs met nieuwe virussen en met een ernstig beloop. En dat de PCR-test ook hiervoor positief kan zijn.

Alleen dat we massa’s zieke mensen hebben die overvolle ziekenhuisbedden hebben vanwege een nieuw coronavirus, dat is duidelijk niet waar. Ik heb ook net de volgende verontwaardigde e-mail ontvangen over de situatie op de poliklinische afdelingen van de panel artsen: “In het begin hadden we geen cent voor de tests, en veel collega’s – bijna iedereen in onze regio – hebben nauwelijks getest. Nu krijgen we meer geld voor een test – duur: 1 minuut – voor een gezond persoon (15 Euro) dan voor een volledige abdominale sonografie voor een acute scherpe buik (15 minuten voor 12 Euro). Daarom zijn ze nu plotseling overal aan het testen.” Je kunt het ook hier zien: De virussen zijn niet het probleem.

De echte ziekte is institutionele corruptie

In mijn vorige werk als arts, als parlementslid en als vrijwillige anti corruptie bestrijden heb ik genoeg voorbeelden kunnen verzamelen van grootschalige wetenschapsfraude, fictieve rampen, gekochte analyses en fact-checkers, geheime lobby strategieën, psyoping, astroturfen, professionele onruststokers, provocateurs of shitstormers met de grote spelers in de landbouwindustrie, de energie-industrie, de particuliere bewapenings- en “veiligheids”-industrie, de mediawereld en natuurlijk vooral de farmaceutische en vaccin industrie. Sinds de eenvoudige omkoping van ambtenaren echter steeds meer plaats heeft gemaakt voor de particuliere overname van hele kantoren en openbare instellingen, is de zaak juridisch gezien zeer gecompliceerd geworden. Er is veel geld nodig voor betaald lobbyen en agendabepaling, maar ook voor advocaten om zich ertegen te verdedigen.

Sommigen hebben er veel van, en anderen kunnen het zich niet veroorloven. Wat we nu meemaken is het resultaat van deze sociaal desolate onevenwichtigheid. Het helpt niet als een paar miljardairs denken dat ze de redding van de wereld kunnen (verkopen). Hoe die verlossing er ook uitziet in de geest van zelfbenoemde filantropen, het kan alleen maar leiden tot geweld en onderdrukking. Hoe vaak hebben we niet geloofd dat we deze archaïsche autocratische patronen hebben overwonnen door middel van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat? Helaas is er nog steeds geen vaccinatie tegen corruptie.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief