DutchEnglishFrenchGerman

De wet en vaccins

Vaccins en de wet

De vraag omtrent de wettelijkheid van de vaccins, mag blijkbaar niet gesteld worden op Facebook. Het lijkt mij echter een zeer terechte vraag, niks mis mee. En ja hoor, direct wordt het geflagged. Plaatje toegevoegd, ik hoop dat er zo meer “context” aan wordt gegeven.

Duidelijk is dat Facebook geen enkel respect heeft voor mening of waarheden.

Laat ik eens dieper ingaan op het Facebook  addendum:

Een vaccin wordt beoordeeld op meerdere factoren, tot zover eens.

De survival rate is niet doorslaggevend. Er spelen inderdaad ook andere factoren mee. Bijvoorbeeld als de ziekte onvruchtbaarheid met zich meebrengt of tot een chronisch lijden leidt.

Maar… wat wil het toeval nu? Gisteren heb ik een interessante meeting bijgewoond over de rechtszaak tegen de vaccins, met name het Moderna en het AstraZeneca vaccin.

De wetenschappelijke vermoedens/bezwaren

Nieuwe technieken zoals Crispr, Chimera, GMO komen neer op het genetisch modificeren van een virus en dit inbrengen in de mens (AZ), of het nabootsen van mRNA(Moderna). Het is onderzocht en bewezen dat RNA die via spermacellen binnenkomen, op epigenetisch niveau de foetus beïnvloeden.

De juridische argumenten

Het is niet toegestaan om mensen genetisch te modificeren, maar er is kennelijk al een maas in de wet rond GMO gemaakt. Dit is natuurlijk zeer zorgelijk. Er is dan namelijk een uitzondering gemaakt voor het genetisch modificeren via vaccins. Het veranderen van de vruchtbaarheid is specifiek strafbaar gesteld in het “Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide” art 1.1.4.

Bij het ontwikkelen van een vaccin kijk je altijd naar de effectiviteit en noodzaak enerzijds en de veiligheid anderzijds. Een kosten-batenanalyse. Gezien de nieuwe technieken die toegepast zijn bij specifiek de moderna en astrazeneca vaccins lijkt de vraag in het plaatje zeer terecht.

N.B. aan de Facebook factcheckers:”careful what you wish for.”

Bronnen:

https://www.nature.com/articles/s41577-020-00434-6

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2022483

https://www.nature.com/articles/s41556-018-0087-2

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035072/2020-04-01

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002453/1997-05-14

Meld je aan voor de nieuwsbrief