DutchEnglishFrenchGerman

In Hilversum geen demonstratie Police for Freedom

Voorzieningenrechter bevestigde verbod burgemeester

Rotterdam – 10 april 2021 – Gisteravond bevestigde de bestuursrechter in Utrecht het verbod van de door de organisatie Police for Freedom in Hilversum aangemelde betoging. De organisatie bestaande uit professionals uit verschillende beroepsgroepen hield haar protestmars vandaag onaangemeld in Baarn.

Burgemeester Pieter Broertjes beriep zich op een door “het bevoegde gezag” op het niveau van Midden-Nederland genomen besluit. Protestmarsen zijn volgens deze afspraken geheel verboden. Het hoge aantal besmettingen in de Gooi- en Vechtsstreek zou dit niet toelaten. De situatie is volgens de burgemeester “zeer ernstig”.

Noodtoestand

In het kort geding stelde jurist Jeroen Pols namens de organisatie de rechtmatigheid van een van hoger hand genomen besluit ter discussie. “Een aangepast demonstratieregime is volgens de wet alleen mogelijk als de algehele noodtoestand uitgeroepen wordt. Die is er naar mijn weten niet. De burgemeester dient dus zelf als enig bevoegd gezag een afweging te maken”, aldus Pols.

Veilige afstand

Volgens de burgemeester is het moeilijk de veilige afstand te handhaven bij dit soort demonstraties. Pols wees erop dat de deelnemers aan de demonstratie zelf deels uit  politieorganisaties komen. “Daarbij zijn politiemensen wettelijk uitgezonderd van de afstandsregel bij de uitoefening van hun taken. Bij sommige demonstraties zien we honderden agenten op een kluitje staan. Nu willen zij voor het behoud van de rechtsstaat opkomen en dan is die verplichte afstand ineens een onoverkomelijk probleem”, aldus Pols.

Besmettingsgevaar

Ook ontbreekt volgens de jurist een evenwichtige belangenafweging: “In de buitenlucht zou volgens een recent onderzoek maar een op de duizend besmettingen plaatsvinden. Van die besmettingen blijft 98% zonder enig symptoom. De kans dat na een betoging iemand als gevolg van een besmetting ziek wordt, is daarmee nihil. Een zorgvuldige  belangenafweging kan daarmee nooit in het voordeel van de volksgezondheid uitvallen. De boodschap is dan ook duidelijk. Het demonstratierecht is in Nederland feitelijk afgeschaft. Wees daar dan ook gewoon eerlijk over”, aldus Pols tegen de rechter. De rechter stelde de burgemeester in het gelijk.

Meer lezen en zitting terugluisteren

Download hier het verzoekschrift aan de rechtbank

Voorlopige voorziening publicatie

Stukken burgemeester

Nomogram demonstraties

OMT advies demonstraties

Handreiking demonstraties IFV

Reactie op brief klimaat coalitie

Veiligheidsberaad

 

Deel 1OMT advies demonstraties

Deel 2

Meld je aan voor de nieuwsbrief