DutchEnglishFrenchGerman

Kabinet handhaaft onrechtmatige maatregel

Nieuw kort geding tegen testplicht Nederlandse reizigers

 Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 1 januari 2021 – Gisteren oordeelde de voorzieningenrechter in Den Haag dat de verplichte coronatest als voorwaarde voor de thuisreis van in het buitenland verblijvende Nederlanders onrechtmatig is. De Staat stelt zich op het standpunt dat dit vonnis uitsluitend de procespartijen betreft. Minister Hugo de Jonge ontvangt vandaag een sommatie van Viruswaarheid om binnen 24 uur alsnog de maatregel in te trekken. Blijft een antwoord uit, dan volgt een nieuwe spoedprocedure.

In het vonnis overweegt de rechter dat een verplichte PCR-test inbreuk maakt op het recht op onaantastbaarheid van het lichaam. De rechter oordeelt dat een dergelijke inperking een concrete wettelijke grondslag vereist. De Wet publieke gezondheid waarop de Staat zich beriep is ontoereikend. De testplicht is daarmee onrechtmatig.

Rechtsstaat

In beginsel heeft het vonnis alleen werking tussen procespartijen. De overwegingen van de rechter gaan echter over de rechtmatigheid van de regeling zelf. In een rechtsstaat kan de overheid een dergelijke terechtwijzing niet zonder gevolgen laten. Viruswaarheid werd afgelopen dagen overspoeld met  wanhoopskreten van Nederlanders in het buitenland. De verplichte test zorgt voor veel onzekerheid en onrust. Door de maatregel niet in te trekken handelt de minister in strijd met rechtsstatelijke beginselen.

Kort geding

De minister krijgt 24 uur de gelegenheid om alsnog de maatregel terug te trekken. Daarna volgt een nieuw kort geding. Omdat een aantal Nederlandse reizigers meedoen aan deze procedure, verwacht Viruswaarheid uiterlijk dinsdag of woensdag een vonnis. De uitspraak van gisteren zal daarbij voor de voorzieningenrechter leidend zijn. De verwachting is dat de vordering tot intrekking van de maatregel toegewezen wordt. Nederlanders die schade leden als gevolg van de maatregel kunnen de Staat aansprakelijk stellen.

Meer lezen

Uitspraak_Voorzieningenrechter_kort_geding_met_betrekking_tot_verplichte_negatieve_testuitslag

Brief Landsadvocaat Sommatiebrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief