DutchEnglishFrenchGerman

Staatstheater

Vanuit onze redactie Martina GroenveldKort geding PCR-test

Kort geding PCR-test

Vandaag de grote dag, het kort geding tegen de PCR-test.

Dag en nacht is er door team Viruswaarheid gewerkt aan de dagvaarding om zo duidelijk en concreet mogelijk weer te geven waar de schoen wringt. 

PCR-test misbruikt door de Staat

De PCR-testen worden door de Staat misbruikt voor het stellen van klinische diagnoses en zijn conform alle gebruikshandleidingen enkel bedoeld ter ondersteuning van onderzoek. Daarnaast is het van belang dat er sprake is van Covid-19- achtige klachten.

Wie de ontwikkelingen heeft gevolgd weet dat de regering over wil gaan op het maandelijks testen van de gehele bevolking, ongeacht of iemand klachten heeft. Dit alleen al is zeer opmerkelijk.

Bewijzen dat de Staat diagnostiseert

  • De directe samenhang tussen aantallen positieve testen en beleid blijkt uit de “Routekaart Coronamaatregelen”. In deze routekaart zijn vier risiconiveaus met daarbij behorende maatregelen beschreven. Of de maatregelen verscherpt of verzwakt worden, is afhankelijk gesteld van de aantallen positieve tests per week per 100.000 inwoners.
  • Deze schaal loopt van >50 (Waakzaam) tot >250 (Zeer ernstig). Bij het hoogste niveau sluit nagenoeg de gehele samenleving. Overigens valt op dat de laagste schaal geen optie biedt om naar een situatie zonder maatregelen te gaan. De samenleving blijft in een permanente crisissituatie.
  • Ook de website van het RIVM stelt een positieve test gelijk aan een diagnosestelling en verbindt daaraan vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen:

Testen testen en vaccineren

Jeroen Pols benoemt terecht dat alles momenteel draait om testen en vaccineren en dat op basis van positieve testen de maatregelen worden bepaald en dus de samenleving ernstig wordt ontwricht.

Foutmarge

De foutmarge die deze test met zich meebrengt ligt tussen de 0.15% en 4% het is een heel pijnlijk gegeven maar dit houdt in dat alle positief getesten van afgelopen zomer naar alle waarschijnlijkheid, vals positieven waren en daardoor verschillende branches ten onder zijn gegaan. 

PCR-test detecteert ook andere virussen

Willem Engel voegt toe dat de PCR-test uitermate geschikt blijkt te zijn voor het detecteren van SARI en Chlamydia Pneumoniae die beiden een longontsteking kunnen veroorzaken. Zo klaar als een klontje zou je zeggen.

De staat gebruikt test niet om te diagnostiseren?

Het verweer salueert de rechter, overigens een ontzettend sympathieke heer en plaatst vraagtekens bij het bevel tot het per direct stoppen met de PCR-test. Want…(houd je vast) de Staat gebruikt immers de test niet om te diagnostiseren, want dit is de taak van artsen.

Gezien het bewijs, het 32 pagina tellende dagvaardings dossiers, is het bij de wilde spinnen af om met droge ogen te beweren dat de Staat niet diagnostiseert op basis van een positieve test! De verontwaardiging is duidelijk af te lezen van de gezichten van Jeroen Pols en Willem Engel.

Foutmarge van de test zou aan de lage kant zijn

Het pleidooi gaat verder en de staatsadvocaat beweert dat de foutmarge aan de lage kant is. Het gebruik van de test wordt internationaal aanbevolen en dat daarbij de Staat zich van geen kwaad bewust is aangaande de communicatie omtrent positieve testen;

“Wat er precies wordt bedoeld met propaganda is ons niet duidelijk, Viruswaarheid dient hier specifieker over te zijn.” 

In de dagvaarding en in het pleidooi van Jeroen Pols is inderdaad de angst-zaaiende staatspropaganda benoemd.

GGD geen onderdeel van de Rijksoverheid

Ook werd er beweerd dat de GGD geen onderdeel is van de Rijksoverheid. Met andere woorden, hoe de GGD communiceert valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Staat.

Samenleving ontwricht door testen

Na een korte pauze benadrukt Jeroen Pols kort dat de uitkomst van de PCR-testen de bodem is van het beleid die ongekende maatregelen bevat en de samenleving compleet ontwricht. En dit alles op basis van een test die niet enkel Covid-19 DNA / RNA aantoont.

De Staat spreekt dit natuurlijk faliekant tegen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze advocaat onder een wel heel grote steen heeft geleefd afgelopen maanden, wellicht een Hunebed.

Slotpleidooi

Jeroen Pols sloot zijn pleidooi af met de woorden:

“Je krijgt in het leven niet oneindig de kans om zaken recht te zetten of het verschil te maken, maar als je die kans krijgt, pak deze dan en leef volgens de Eed die u heeft afgelegd.”

De uitslag volgt over 2 weken, namelijk 9 december 2020.

Meld je aan voor de nieuwsbrief