DutchEnglishFrenchGerman

Ondanks ontbreken bevoegdheid toch experiment mondkapjes

Actie Viruswaanzin: Stel uw burgemeester aansprakelijk

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 30 juli 2020 – De voorzitters van de veiligheidsregio’s geven burgemeesters groen licht om te experimenten met een mondkapjesverplichting. Dit terwijl meerdere hoogleraren de beleidsmakers erop wezen dat dit niet kan. Burgers verplichten om mondkapjes te dragen terwijl vaststaat dat dit geen effectief middel is ter bestrijden van het virus, is als een misdrijf te beschouwen. Temeer daar wel vaststaat dat dit de gezondheid ernstig kan schaden. Viruswaanzin roept iedereen op de burgemeesters persoonlijk aansprakelijk te stellen.    

Er gebeuren merkwaardige zaken in mondkapjesland. Lange tijd bestond een consensus dat dit een maatregel is die in Nederland niet ingevoerd zou worden. Na de EU-top van 18 en 19 juli loopt ineens half Europa met mondkapjes. Spanje, Frankrijk, België en Italië en Oostenrijk gingen om. In Nederland trekt de media sinds afgelopen week alle registers open om ook tot een mondkapjesverplichting te komen.

Meerdere hoogleraren rechtsgeleerdheid, waaronder Wim Voermans van de Universiteit Leiden,  waarschuwden de beleidsmakers dat het verplichten van mondkapjes indruist tegen artikel 10 van de Grondwet, waarin staat dat eenieder het recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Voor een dergelijke inbreuk is een grondslag in een formele wet vereist. Die ontbreekt. Daarmee hebben burgemeester geen bevoegdheid om toch te experimenteren met verplichte mondkapjes.

Zou het dragen van mondkapjes een ramp kunnen voorkomen, dan zou nog een rechtvaardiging gevonden kunnen worden om grondrechten tijdelijk te beperken. Daarvan is geen sprake. Niets wijst erop dat er op dit moment een noodzaak bestaat. Daarbij verklaarde Van Dissel dat het dragen van mondkapjes volstrekt zinloos is: ‘Indien 200 duizend mensen een kapje dragen, wordt daarmee welgeteld één besmetting voorkomen.’

Het argument dat deze maatregel vooral een waarschuwende functie dient, kan geen verplichting rechtvaardigen. Het dragen van mondbedekking is schadelijk voor de gezondheid en kan voor ouderen zelfs levensbedreigend zijn. Daarbij is het niet aan burgemeesters om psychologische experimenten door te voeren op hun burgers. Dat burgemeesters desondanks doorgaan met deze maatregel, is daarmee als crimineel te beschouwen.

Viruswaanzin roept iedereen op om een brief te sturen aan zijn of haar burgemeester. Een model is te vinden op de website www.viruswaanzin.nl.

Meld je aan voor de nieuwsbrief