DutchEnglishFrenchGerman

Sommatie Sigrid Kaag: stop met haatzaaien

 

PER TELEFAX 070 348 48 48

De demissionair Minister van Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking

Mw. S. Kaag

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

 

 

Per telefax: 070-3407834

Inzake Sommatie tot rectificatie
Datum : 27 januari 2021
:

 

 

Hooggeachte mevrouw minister,

 

Op maandag 25 januari verscheen u, dit blijkens ondertiteling in uw hoedanigheid van demissionair minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, samen met de waarnemend burgemeester van Vlaardingen, de heer Bas Eenhoorn, in de ochtenduitzending van het WNL-programma “Goede Morgen’’ met als presentatrice van dienst mevrouw Welmoed Sijtsma.

Eén van de onderwerpen, die werd besproken betrof  “de gewelddadige avondklok rellen’’ van het voorafgaande weekend.

U stelde daar, dit naar aanleiding van een vraag van genoemde presentatrice “welke mensen zitten hier achter , welke mensen doen dit” , de indruk te hebben dat er een gevarieerd  scala aan ‘coronahooligans’ betrokken was bij de ongeregeldheden, daarbij stellende “en dan heb je een aantal andere mensen, die bijvoorbeeld aanhangers misschien zijn van de Viruswaanzin groepering”.

Nog even afgezien van het feit dat onze stichting aanvang augustus 2020 haar naam heeft aangepast in Viruswaarheid.nl (om beter tot uitdrukking te kunnen brengen dat zij vol liefde voor de waarheid gaat), deed u voorgaande uitspraak in het volle besef dat u daartoe geen aanleiding had, want zo liet u daar direct op volgen: “Ik weet het niet”.

Aan het begin van uw reactie  omschreef  u de ongeregeldheden als “ordinaire criminaliteit en gewelddadig” (demonstreren met in de mouwzak allerlei wapens enz.),  om daar verder op in de uitzending nog eens aan toe te voegen dat er opzet in het spel  was en  er doelbewust werd geprovoceerd c.q. op ontwrichting (van het maatschappelijk verband) werd aangestuurd.

Stichting  Viruswaarheid neemt aanstoot aan uw kwalificaties en duiding, nu u zonder enig bewijs en/of aanwijzing onze beweging , althans aanhang daarvan, hebt benoemd als (mede) veroorzaker c.q. aanjager van criminele en gewelddadige handelingen ter zake de avondklok rellen.

Dat dit alles overigens geen verspreking en/of ‘slip of the tongue’ uwerzijds was, mag verder worden afgeleid uit het feit dat u op 24 januari om 1:37 p.m. reeds een twitter bericht op uw (persoonlijke?) account had geplaatst met de volgende tekst:

“Hoe bedenk je het om een coronateststraat in brand te steken? Afgrijselijk en ontoelaatbaar wangedrag.  Geweld tegen politie en hulpverleners moeten we steeds stevig veroordelen. Altijd. Van Urk tot Amsterdam. Van gewelddadige jongeren tot rellende viruswaanzinaanhangers #D66 “.

Ook hier een expliciete verdachtmaking zonder enige redelijke grond.

Op ook 25 januari heeft de heer Willem Engel, bestuurslid en voorman van de stichting Viruswaarheid, in een facebook zoom uitzending (terug te vinden op de website VirusWaarheid 2.0 –  Startpagina / Facebook) een duidelijk en voor geen andere uitleg vatbaar statement gemaakt als het gaat om geweldloosheid en vreedzaamheid als leidende beginselen bij datgene waar de beweging voor staat: onderzoek, informeren en procederen, dat alles  ter behoud van de democratische rechtstaat in tijden van de (vermeende) Corona-crisis.

Om dit scherp op het netvlies te houden: Viruswaarheid (of aanhang daarvan) was en is  op geen enkele manier betrokken bij de organisatie / aansturing/ het –escalerende-

verloop van de demonstratie op het Museumplein (er was überhaupt geen sprake van een georganiseerde demonstratie, enkel van een spontane bijeenkomst), noch bij de gang van zaken dienaangaande in Eindhoven, Urk of welke andere plaats in Nederland dan ook!

Alles overwegend komen wij tot de slotsom dat u met uw uitlatingen aangaande (de aanhang van) de stichting Viruswaarheid aan een ontoelaatbare vorm van naming, blaming en shaming en daarmee criminalisering hebt gedaan, welke niet zonder gevolgen kan blijven.

Wij verzoeken u dan ook, en zo nodig sommeren wij u bij deze, tot rectificatie van de bedoelde, gewraakte uitlatingen over te gaan. Wij stellen u daarvoor in de gelegenheid tot na drie dagen na ontvangst van deze brief, een en ander door middel van een door u te verstrekken en te publiceren persbericht aan de landelijke dagbladen en het persmedium WNL, alsook via uw (eigen) twitteraccount @SigridKaag.

Mocht u in gebreke blijven, dan zal de stichting Viruswaarheid u zonder nadere vooraankondiging in rechte betrekken middels het doen van een strafrechtelijke aangifte vanwege smaad en laster. Daarnaast zal Viruswaarheid in kort geding een rectificatie eisen, alsook een verbod op vergelijkbaar ongefundeerde toekomstige publieke verdachtmakingen en schadevergoeding.

De  stichting Viruswaarheid hoopt oprecht, dat u gehoor zal weten te geven aan deze sommatie, dit ook in het besef dat er met name op u als bewindspersoon een bijzondere verantwoordelijkheid rust om de verbinding in een zich inmiddels immer meer splijtende samenleving zoveel mogelijk te bewaren, dan wel te herstellen.

Met vriendelijke groet,

STICHTING VIRUSWAARHEID,

Mr. Jeroen S. Pols

 

 

 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief