DutchEnglishFrenchGerman

Viruswaanzin eist bewijs RIVM

“Adviezen OMT moeten onderbouwd”

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 23 juli 2020-  Viruswaanzin sommeert het RIVM om binnen twee dagen bewijsstukken te overleggen ter onderbouwing van de door het OMT opgestelde adviezen. Ondanks herhaalde verzoeken weigert het instituut de gevraagde stukken openbaar te maken. Een kort geding is nu aangezegd.  

Volgens Jeroen Pols vereisen de adviezen een deugdelijke onderbouwing omdat ze de basis vormen van ingrijpende besluiten.  ‘Dit betekent een heldere uitleg waarom voor een bepaalde maatregel gekozen is en welke afwegingen daarbij gemaakt zijn. De gespreksverslagen moeten dan ook openbaar gemaakt worden’, aldus Pols. Ook baseert het OMT haar adviezen op wetenschappelijke onderzoeken die zij weigert openbaar te maken.

Een ander pijnpunt is de betrouwbaarheid van de PCR-test.  Op dit moment doet het RIVM ruim 14 duizend tests per dag. Elke positieve uitslag beschouwt het RIVM als een besmetting. Dit terwijl de test volgens een onlangs gepresenteerd wetenschappelijk onderzoek van de Deutsche Akkreditierungsstelle, het Duitse TNO,  een foutmarge heeft van een paar procent. Op dit moment zijn er zo weinig positieve uitslagen dat dit mogelijk verklaard wordt door foute testresultaten. Pols ‘Dit is heel actueel. De beleidsmakers bedreigen de bevolking met nieuwe maatregelen en mondkapjes. Je zou de indruk krijgen dat op dit moment opzettelijk een tweede golf geproduceerd wordt.’

Ook het gebruik van modellen bij voorspellingen is omstreden. Onlangs verhoorde een onderzoekscommissie van het Britse parlement een aantal staatsvirologen waaronder Neil Ferguson. De halve wereld ging in lockdown nadat hij op basis van een model miljoenen doden voorspelde. Nu zegt hij dat met modellen helemaal geen voorspellingen  gedaan kunnen worden.

Neil Ferguson: “Wij gaan altijd uit van meerdere scenario’s die tot verschillende uitkomsten leiden. Het ergste scenario realiseert zich bijna nooit. Ik hoop dat overheden niet alleen op basis van mijn voorspellingen beslissingen genomen hebben. Dat zou onverstandig zijn.” Viruswaanzin wil weten welke modellen het RIVM gebruikt bij de ramingen, van welke aannames uitgegaan is en welke rol de uitkomsten gespeeld hebben bij de adviezen.

Het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing van de 1,5-meterregel is ook een probleem. Pols: ’Deze regel verwoest onze samenleving terwijl het nut en de noodzaak nooit is aangetoond.’

Als het RIVM geen gevolg geeft aan de sommatie, zal onmiddellijk een kort geding aangevraagd worden. Viruswaanzin publiceert binnen enkele dagen de dag

Meer lezen

sommatie 23072020

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief