DutchEnglishFrenchGerman

Viruswaanzin meldde 50 duizend deelnemers aan bij politie

Beeld: Volkskrant.nl

Onjuiste berichtgeving gaat uit van 100 demonstranten

De Veiligheidsregio Haaglanden en de persspreker van de rechtspraak brachten gisteren naar buiten dat Viruswaanzin voor de demonstratie van 21 juni 2020 op het Malieveld in Den Haag 100 demonstranten aangemeld had. Dit is onjuist. Op 10 juni 2020 is de demonstratie aangemeld bij de afdeling Crisisbeheersing van de Haagse politie met de vermelding dat 50 duizend deelnemers verwacht werden. De aanvraag is onder dit artikel gepubliceerd.
Nadat het demonstratieverbod van de voorzitter van de veiligheidsregio door de kort gedingrechter gisteren gehandhaafd werd, bracht de Gemeente Den Haag naar buiten dat het verbod noodzakelijk is omdat het aantal verwachte deelnemers met het uur steeg. Ook de persspreker van de rechtspraak beaamde dat de melding zag op 100 demonstranten. De voorzitter beweert dat uit waarnemingen op Facebook door de politie dit aantal wel eens zou kunnen oplopen tot 15 duizend. Dit is opvallend omdat in de gesprekken met de politie altijd uitgegaan is van de eerder gemelde 50 duizend. Ook in het kortgeding beweerde de veiligheidsregio aanvankelijk dat de melding slechts zag op de genoemde 100. Hierop is direct de originele melding in het geding gebracht.< Viruswaanzin vermoedt dat met opzet onjuiste informatie verspreid wordt om het verbod te rechtvaardigen. Dit is begrijpelijk volgens Jeroen Pols van Viruswaanzin. ‘Je kan niet aan de ene kant roepen dat het recht om te demonstreren een groot goed is en tegelijkertijd elke mogelijkheid om dit recht uit te oefenen, verbieden’, aldus Pols. Aanvraag demonstratie

Meld je aan voor de nieuwsbrief