DutchEnglishFrenchGerman

Viruswaarheid: gentherapie is geen vaccin

Vordering tot transparante overheidscommunicatie afgewezen

 Door mr. Jeroen Pols

 Rotterdam – 7 maart 2021 – Viruswaarheid eiste in kort geding tegen de staat een verbod op het verspreiden van onjuiste en onvolledige informatie over de immunisatiecampagne tegen corona. Voorzieningenrechter mr. Hans Vetter in Den Haag wees de vorderingen af: “Dat het ontsluiten en duiden van de informatie niet voor iedereen even gemakkelijk zou zijn, is inherent aan de technische en soms complexe karakter van de materie.”

 Advocaat Hans van der Weijst trad op namens Viruswaarheid. Hij reageert met verbijstering: “Mensen hebben recht op een heldere boodschap. Zij nemen deel aan een medisch onderzoek met een middel dat volgens de wettelijke definitie helemaal geen vaccin is maar gentherapie, een feit dat de staat niet ontkent.”

In tegenstelling tot Viruswaarheid vindt de rechter dat de staat in haar communicatiecampagne wel de term “vaccin” mag gebruiken omdat de Gezondheidsraad en het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) dit ook doen.

Vaccin nog niet definitief goedgekeurd

Uit stukken van het EMA blijkt dat onderzoeksfase 3 nog tot 2023 voortduurt.  Volgens Van der Weijst moeten Nederlanders weten dat de medicatie nog niet definief is goedgekeurd maar alleen een voorlopige toelating hebben gekregen om in afwachting van verdere onderzoeksresultaten alvast te worden verkocht.

Van der Weijst: “De nieuwe mRNA-techniek werd nooit eerder op mensen ingezet voor immunisatie. Het gaat om een totaal nieuwe techniek waarvan de gevolgen op korte termijn nog maar zeer beperkt in kaart zijn gebracht en de risico’s voor de lange termijn volslagen onbekend. Je bent dus gewoon deelnemer aan een medisch experiment terwijl de rechter vindt dat de dokter je dat dan maar moet vertellen. Dat moet de dokter zeker, maar dat geeft de overheid nog niet het recht om het publiek onvolledig te informeren.”

In zijn vonnis overweegt mr. Vetter: “Ook een voorwaardelijke en tijdelijke goedkeuring is een goedkeuring.” Volgens hem betekent de onzekerheid over het middel niet dat er sprake is van een experiment. De communicatiecampagne met korte boodschappen zou niet geschikt zijn om volledige informatie te verstrekken. Op de websites en in de bijsluiter zou over bepaalde aspecten van de vaccins waarover onduidelijkheid bestaat wel informatie te vinden zijn.

“De rechter geeft hiermee een mening en geen juridische kwalificatie. Dat is niet zijn taak”, aldus Van der Weijst.

De kassa rinkelt

Voorman Willem Engel vindt dat de overheid met haar reclamecampagne ontoelaatbare druk uitoefent op de bevolking. “De wet schrijft voor dat een communicatiecampagne niet tot irrationeel medicijngebruik mag leiden. Als je mensen vrijheid belooft in ruil voor een prikje, dan is dat een ontoelaatbare beïnvloeding van de vrije keuze. Bovendien blijkt deze belofte onjuist want inmiddels blijkt de vrijheid ook met een prikje nog ver weg. Ondertussen worden er miljarden verdiend door de farmaceutische industrie die het liefst ziet dat we ons de komende jaren onder druk van dit soort beloftes met telkens nieuwe vaccins laten inspuiten.”

Mr. Vetter was het daar niet mee eens en stelt dat de staat veel vrijheid toekomt om haar beleid in te richten: “Zij mag de positieve kanten belichten om een bepaalde vaccinatiegraad te behalen.”

Meer lezen:

Verweer Staat

20210224 conclusie van antwoord met producties 1-21 (2)

Pleitnota Viruswaarheid

Rechtszaak Vaccinatiecampagne

Meld je aan voor de nieuwsbrief