DutchEnglishFrenchGerman

Wat nu?

Open brief voor een verbonden, vrije en veilige samenleving

 

Aan: de regeringen

Cc: de bevolking 

Overwegende dat  

 1. de vaccins tegen SARS-CoV-2 initieel zeer doeltreffend bleken te zijn, maar deze doeltreffendheid significant verliezen in de loop van de tijd en door het ontstaan van nieuwe varianten;
 2. mensen die gevaccineerd zijn toch in belangrijke mate besmet kunnen worden (zie recente data van Israël, de VS  en het VK) en ook besmettelijk kunnen zijn naar anderen;
 3. de opgebouwde immuniteit ten gevolge van natuurlijke infectie duurzamer is en beter beschermt tegen varianten dan de immuniteit verkregen door vaccinatie;
 4. de huidige vaccins gepaard gaan met zeldzame maar ernstige nevenwerkingen, waarvan de omvang onderschat en ondergerapporteerd wordt. Het rapporteren van nevenwerkingen door eerstelijns- en ziekenhuisgebaseerde zorgverleners en door de gevaccineerde populatie is wellicht zeer inaccuraat;
 5. kinderen een beperkte rol spelen in de verspreiding van het virus en zelden (ernstig) ziek zijn van de besmetting met het virus. In het VK stelt het Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) dat de huidige balans tussen risico’s ten gevolge van de ziekte en ten gevolge van de COVID vaccins de massa-vaccinatie van kinderen zonder risicoprofiel niet ondersteunt;
 6. de hoogsensitieve PCR-testen tot veel vals-positieve resultaten leiden (in de zin van een positief resultaat bij personen die eigenlijk niet besmet zijn);
 7. ernstige vormen van COVID-19 vooral gerelateerd zijn aan onderliggende condities, zoals obesitas, diabetes, hypertensie, angst en depressie.

Concluderen we het volgende:

 • zelfs met een vaccinatiegraad van 100% kan groepsimmuniteit niet bereikt worden met de huidige vaccins. De huidige strategie voor massavaccinatie is dus noch een doeltreffende noch een doelmatige optie, en zich laten vaccineren kan niet als een daad van solidariteit beschouwd worden. Met elk nieuw vaccin tegen een van de varianten zal men wellicht achter de feiten aanlopen; vaccineren is niet doeltreffend vanuit een medisch/epidemiologisch en psychologisch perspectief, want het leidt tot een vals gevoel van veiligheid en kan bijdragen tot nieuwe sars-cov-2-infecties en nieuwe gevallen van COVID-19;
 • een simpel onderscheid maken tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen houdt vanuit epidemiologisch perspectief geen steek. Zo een onderscheid is bovendien discriminerend en moreel laakbaar;
 • zich al dan niet laten vaccineren is een persoonlijke keuze gebaseerd op de balans tussen baten en risico’s, daarbij ook rekening houdend met de eventuele reeds verworven immuniteit.

Met het oog op een betere aanpak en mogelijks nieuwe golven die ons te wachten staan roepen we onze diverse regeringen op om te erkennen dat COVID-19 een complex en heterogeen probleem is dat niet aangepakt kan worden met simpele universele maatregelen, maar wel via het ontwikkelen van gerichte, proportionele en gebalanceerde maatregelen, naargelang de context en de doelpopulatie.

Dit betekent concreet dat we onze regeringen het volgende aanbevelen:

 1. Stoppen met de toepassing van het Covid Safe Ticket, aangezien het niet alleen ondoeltreffend is, maar ook discriminerend en leidt tot segregatie in de bevolking; het valse gevoel van veiligheid is ook gevaarlijk voor gevaccineerde personen die besmet kunnen worden en anderen besmetten zonder het te beseffen.  De regeringen moeten bovendien een dringende oproep doen om de polarisatie tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen onmiddellijk te stoppen.  
 2. Stoppen met het massa-vaccineren van kinderen en adolescenten.  Alleen kinderen en jongeren met een gekend verhoogd risico op COVID-19 komen in aanmerking en dit enkel na uitdrukkelijke toestemming van de ouders. Dit betekent ook dat scholen op geen enkele manier een rol mogen opnemen of tussenkomen in het vaccineren van kinderen en adolescenten. Het moet scholen verboden worden te vragen naar de vaccinatiestatus van kinderen en jongeren, en het moet scholen verboden worden te discrimineren tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen en jongeren.  
 3. Omwille van het voorzichtigheidsbeginsel de beschikbare vaccins enkel aanbieden aan mensen met een positieve balans tussen baten en risico’s naar gelang van hun gezondheidstoestand en persoonlijke situatie. Concreet betekent dit het in eerste instantie aanbieden (niet verplichten) van een derde dosis aan mensen met een verzwakte immuniteit, ouderen (>70j.) wonend in woonzorgcentra of thuis, en mensen met meerdere ziektebeelden en die nog niet besmet zijn geweest door SARS-CoV-2.
 4. Stoppen met het verkeerd gebruik van PCR-testen als instrument voor populatiedetectie bij asymptomatische en niet-risicopersonen.  Een rationeel testbeleid is nodig met als doel enkel besmettelijke personen en nieuwe besmettingshaarden snel en efficiënt te identificeren.
 5. Het steunen van eerstelijnszorgverleners in het promoten van gezondheid, vooral bij kwetsbare populaties (eventueel met voedingssupplementen). Hen ook steunen in het adviseren van hun patiënten met meerdere ziektes en andere noden, en in het toepassen van richtlijnen voor het behandelen van hun patiënten in geval van symptomatische besmetting, aangepast aan de specifieke situatie en noden van de patiënt (mogelijks met o.a. anticoagulantia, corticosteroïden, andere anti-inflammatoire geneesmiddelen en/of antibiotica in geval van vermoedelijke secundaire bacteriële infectie).
 6. Kinderen niet meer het voorwerp maken van restrictieve maatregelen (scholen sluiten, maskers dragen, …). Het sluiten van scholen is schadelijker voor de kinderen – en zeker de meest kwetsbare – in vergelijking met de mogelijke baten voor de gemeenschap, en er is geen afdoende bewijs dat het dragen van maskers door kinderen effectief is in het bestrijden van de pandemie.  
 7. Het promoten van buitenactiviteiten en het uitgebreider toepassen van ventilatie en luchtfiltratie van binnenruimtes.  
 8. Meer investeren in het versterken van ons gezondheidssysteem, zowel in de eerste lijn als op het niveau van de ziekenhuizen, zodanig dat ons systeem beter voorbereid is op volgende mogelijke bedreigingen. Dit vraagt ook een langetermijnvisie op maatschappelijke gezondheid, nadruk op gezondheidspromotie bij kinderen en het daarbij toekennen van een belangrijke rol aan het onderwijssysteem.  
   • Uitgebreide campagnes rond gezondheidspromotie voeren om de impact van zogenaamde niet-besmettelijke ziektes (obesitas, type 2 diabetes, verschillende vormen van kanker,…) te verminderen, de immuniteit van de populatie te versterken ter bescherming tegen toekomstige virale en bacteriële infecties.
 9. Het permanent evalueren van de impact van maatregelen, en de resultaten van deze evaluaties op correcte wijze publiek maken. Dit betekent ook een transparante en inclusieve dialoog met de bevolking en het aanpassen van het gezondheidsbeleid aan de context, de verwachtingen van de mensen en de evoluerende prioriteiten.

 

Naast al het bovenstaande vragen we onze regeringen om een strategie voor betere communicatie met de bevolking te ontwikkelen, die niet gebaseerd is op schuld, op het creëren van angst, dwang en verwijten, maar op duiding, het stimuleren van waakzaamheid, verantwoordelijkheid en verbinding, en met een realistisch perspectief.

Namens COVID Rationnel & Factor V

Bronnen zijn publiek beschikbaar en te verkrijgen op aanvraag

 

Namens COVID Rationnel & Factor V

Anne Franchimont médecin généraliste diplômée UCLouvain

Benoit Bourgine, théologien, UCLouvain

Bernard Rentier, virologue, ULiège

Callan Correo, artiest, ondernemer

Christel De Jonghe, ondernemer

Christine Dupont, bioingénieur, UCLouvain

Denis Flandre, nano-bio-electronics Engineering, UCLouvain

Dirk Theuns, ondernemer

Elisabeth Paul, health policies & systems, ULB

Erik Van den Haute, rechten, ULB

Frédéric Caruso, anaesthesiologist and intensive care physician, ex ULiège / ULB.

Greet Verbruggen, consultant, ondernemer

Hilde Van Liefferinge, docent, coach

Jean-François Raskin, sociology, ihecs Brussels

Jean-Louis Lamboray, public Health, Mahidol University Thaïland

Lieven Annemans, welzijns- en gezondheidseconoom, UGent & VUB

Luc De Wandel, journalist

Martin Buysse, physicien, UCLouvain

Melanie Dechamps, intensive care medicine, Cliniques Universitaires St Luc, UCLouvain

Nicolas Vermeulen, psychologie, UCLouvain

Olivier Lhoest, anesthésiste-Réanimateur

Paul Neefs, criminoloog

Pierre Schaus, computer science, UCLouvain

Quentin Louveaux, computer science and electrical engineering, ULiège

Raphael Jungers, applied mathematics, UCLouvain

Raphaël Lefevere, mathematics, Université de Paris

Steven Arrazola de Oñate, ondernemer

Tom Van Heffen, bedrijfsleider

Vincent Laborderie, political scientist, UCLouvain

Wim Vermeulen, ondernemer

 

Co-signed by

Aimé Schrauwen, schrijver, analist

András László, filoloog, filosoof, ondernemer, GlobalVisionSharing

Bert De Munck, historicus, UAntwerpen

Bjorn Ruytinx, voetballer Jupiler Pro League

Ellen De Schepper, mens

Eva Daeleman, ondernemer en mama

Henk Van Hootegem, huisarts

Herwig Mannaert, ingenieurswetenschappen UA, ondernemer

Joris Vlieghe, philosophy of education, KU Leuven

Jutta Borms, huisarts

Kenneth Lasoen, expert inlichtingendiensten en veiligheid 

Mattias Desmet, klinisch psycholoog, UGent

Paul De Hert, jurist, VUB

Philip Vermoortel, emeritus hoogleraar Nederlandse en Europese literatuur, KU Leuven

Sam Brokken, gezondheidswetenschapper

Wim van Rooy, auteur en publicist

 

Aerin Volupia Haroen Van Deputte

Agnes Konings, doula en mama

Albert Serneels, helpende hand, papa en opa

Alexandra Denys, vroedvrouw en moeder

Alexiz Breckpot, ondernemer

Alissa Picchioni, osteopaat

Amber Mannaerts, psycholoog en mama

An Hoedemakers, verpleegkundige

Anett buytaers

Anja Caers, osteopaat D.O.

Anja De Kimpe, lerares vreemde talen

Ann Dierickx, kinesioloog & mama

Ann Noyez, bachbloesemadviseur – bewustzijnscoach

Ann Robijn, relatietherapeut 

Ann Vanaelst, bediende, mama

Anne Duysburgh

Anne Laure Barholere, studente

Annemie Daniels

Annemie Maes, creatief ondernemer, moeder, danser

Annick Heuzel, dansdocente

Annick Schuerman, lichaamsgerichte psychotherapie

Axelle Hubrechts, ondernemer

Barbara Verstraeten, osteopaat D.O.

Bart Lambert, huisarts

Bart Willems, consultant

Benjamin Jacobs bediende en ondernemer

Bert Vekemans, ondernemer

Bert Verhelst, ondernemer

Berx Jan, osteopaat DO

Bianca Berben, Vroedvrouw

Björn Swinnen, ondernemer

Bob De Backer, gezondheidsbegeleider

Brigitte Declercq, gezondheidsconsulente, ondernemer en mama

Caner vyvey, arbeider

Carmela Schamps, HR medewerker en Emotiecoach

Carmen Rubiano, moeder

Caroline Deglorie, bezorgde mens

Caroline Devulder, ondernemer

Caroline Verweijen, herboriste & facilitator ChancesToChange

Cathérine Onzia, ondernemer en mama

Cathy Bayart, moeder

Cecile De Groote,  gepensioneerde Office Manager/Yoga docente, gezondheidsconsulente

Célicia Theys, mother, facilitator, coach and art-therapist.

Chantal de Werd, trainer en coach

Charlotte Putman, assistent-architect en mama

Charlotte Van den Branden, osteopaat D.O.

Chris Dujardin, onthaalbediende en bezorgde omi

Chrisje Borms, acupuncturist

Christa Maes , mens

Christel Daniels, verpleegkundige

Christel Hendrickx, assistant manager Carrefour 

Christine Van Daele, mama, coach & lerares secundair onderwijs

Christophe Denys, gezondheidstherapeut

Ciel Verbruggen, verpleegkundige op rust  moeder en oma.

Claudia Crick, jin shin jyutsu therapeute

Claudia De Proft, orthomoleculair therapeut

Claudia Grispen, moeder en gezondheidscoach

Conny Debeuf, moeder en bezorgde burger

Conny Scheir

Cris Van Cleemput, ingenieur, ondernemer

Danielle Bernaerts, spiritual coach

David Gayse, leerkracht SO

De Baerdemaeker Ginette, project manager

Delphine Vermeulen, werknemer en mama

Didier Van der Linden, ondernemer

Dominique Ghomid, geboortewerker en  mama

Drawde Ligtvoet, evenement en standbouw

Dries Duerinck, topograaf

Dymfna De Leeuw, moeder, docent, lichaamswerker

Eddy Van Hemelrijck, CEO MAROR & Docent Duurzaamheid KdG

Edith Goyvaerts, apotheker

Elena Werner, kostuumontwerpster 

Elien D., leerkracht en mama 

Eline B, bezorgde mens

Eline Rooseleer, ondernemer en mama

Élise Indesteege

Elke Leyman, co-founder erkende cv Re-story

Ellen Ollevier, centering practioner en mama

Elly Berren

Els Beeckx, leerkracht, changemaker, mama

Els De Schauvre, ICT leerkracht (Ind Ing biochemie)

Els Jacobs, communicatie en verbinding

Els Mertens, mama, ondernemer 

Els Vlaemynck, ondernemer

Emma Daeleman, bediende en ondernemer

Emma De Lille, machineoperator

Epiphany Vanderhaeghen, ondernemer

Eric Algoedt, secretaris

Erika Claessens, risicopatiënt, waar de overheid geen persoonlijke aanpak voor heeft

Eva Jacobs, begeleidster in de bijzondere jeugdzorg

Evi Thys, bediende, reflexoloog en mama

Fabienne Staelens, zelfstandige

Filip Jennen, ondernemer

Floris Willem, osteopaat D.O.

François De Raedemaecker, gepensioneerd militair

Frank De Bast, klinisch psycho-neuro-immunoloog

Frédéric Devos, chiropractor

Frederik Talloen, zelfstandige en gezondheidscoach

Freya Alma, zwemdocent 

Freya Min, kleuteronderwijzer

Freyja Todts, opvoedster/begeleidster

Geert Adams, ondernemer

Geert Drenth, osteopaat DO

Geertje De Brabander, leerkracht, kinesioloog

Gerlinde Cooymans, trainer – coach

Gert De Ceuster, ondernemer

Gertie Daerden, tandarts

Goele Schrijvers, osteopaat DO 

Greet Bamps

Greet Helsen

Griet Wuyts, zorgmedewerkster 

 1. Van Ruysseveldt, zelfstandige en mama

Hadewich De Meulemeester, klinisch psycholoog

Hanne Demeulenaere

Hanne Kuczwalski, bediende

Hans Vandenberghe, zelfstandig schilder

Heidi Lambrechts, ondernemer

Heidi Smisdom, docente

Heidi Van Ruysseveldt, zelfstandige

Herthogs Lief, kok

Hilde Brams, doula/geboortewerker

Hilde Craemers, moeder, orthopedagoog, gezondheidsconsulent, herborist

Hilde Meersschaert, mens

Hilde Van Hove, manuele integrale therapie

Hilde Vanderveken, zorgkundige en solidaire medeburger

Ief Moris, natuurvoedingwinkelier

Ilse Pierard

Ilse Rayen, kinderarts

Inge Deschepper, maatschappelijk werker

Inge Vangenechten, ondernemer

Ingrid Joosten, ondernemer en moeder

Ingrid Rotthier, therapeut

Ivonne Albrecht, coach en massage therapeut

Jacqueline Vanderhaegen, maatschappelijk assistente en bezorgde (groot)moeder

Jan Dillen, cranio sacraal therapeut

Jan Quaeyhaegens, atleet en papa

Jan Wouters, projectmanager

Jasper Ruttens, bediende

Jef Cumps, ingenieur en bedrijfsconsultant

Jef Janssens, psycholoog 

Jennifer Neupane-Duin, bekkenspecialist en mama

Jerry Hillen 

Jessica Robyn, consultant

Joanna Caus, coach en ChancesToChange facilitator.

Johan Corthouts, huisarts-docent 

Johan Indesteege

Johan Indesteege 

Joke Vochten, natuurvoedingswinkelier

Jolien De Witte, werknemer

Jonas Indesteege

Joris De Maré, zelfstandig schilder

Julie De Clercq

Julie Vermeersch, ondernemer

Julie Wallyn, osteopaat

Jürgen Peeters, psychotherapeut

Kaat Van Hofstraeten, osteopaat

Karen Rogiers, bediende

Karen Segers, therapeut en trainer 

Karin Hanssen, beeldend kunstenaar

Karlien De Bruyne, student 

Kathelijne Stoop, ondernemer

Kathleen Laverge, mama, copywriter, coach

Katia De Wit, gezondheidsconsulente en mama

Katleen Gils, creatieve ondernemer & fotografe

Katrien Deckers Moeder en administratief werken in psychiatrie 

Katrien Verwimp, burgerlijk ingenieur en moeder

Kay De Raedemaecker, kinesitherapeut

Kaya Molenberghs, moeder, regisseur

Kevin Verbeeck, bediende

Kim Dumoulin, transformatief coach -en healer, orthopedagoog

Kim van Waterschoot, laborante biochemie, (kinder)coach, kunstenares

Kitty Van Der Smissen, gezins- en relatietherapeute, rouwtherapeute

Koen Ophalffens, ingenieur

Koen Rens, osteopaat D.O. 

Krista Vangeneugden, Psychotherapeute

Kristin Jacobs, zorgmedewerker en mama

Kurt Verhels

Lars Nys, ondernemer & vader

Laura Verbeeck, student aso wetenschappen

Leen De Koker, student verpleegkunde, improvisatieacteur/trainer

Leen Kindt, leerkracht

Leen Leysen, zelfstandige

Leo Callaert, life & awareness coach

Leo Jacobs

Lien Rummens, psychologe

Lien Vercauteren, industrieel ingenieur biowetenschappen 

Liesbet Rottiers,ergotherapeute, mama

Liesl Yde

Lieve Huybrechts, vroedvrouw

Lieve Rutten, klinisch psycholoog en psychotherapeut

Lieven Baek, ondernemer en papa

Linda Nuyts, ondernemer

Lisa Tahon, ondernemer

Loes Willemse, lerares

Lut Vermeulen, coach en klankhealer

Lydie Vleminx

M.D. Bolle, ingenieur en gepensioneerd ondernemer

Maarten Vekens, ondernemer

Marc Albrecht, ondernemer

Marc Harnie 

Marcus Geleyn, naturopaat – hypnotherapie

Marie Constance Barholere, studente

Marieke Van Coppenolle, Robur op Den Eik vzw, schrijfster, bezorgde (groot)moeder en wereldburger

Marielle Alewaters, tandarts specialist in de orthodontie

Mariet Cartuyvels, ergotherapeut

Marijke Collier, advocaat

Marjolein Claeys, osteopaat 

Marleen Daniels, opvoedster

Marleen Huysmans, mama & architect

Marleen Nys, verpleegkundige, wetenschapsjournalist

Marlon Holzer 

Marnix De Paepe, personal development coach

Martine Peeters, natuurlijke gezondheidsconsulente

Maud Makelberge, opvoeder SO 

Meeusen Audry, zelfstandige 

Melissa Mertens 

Micha Sabber, therapist

Michael Mesotten, bedrijfsleider

Michael Onsia, osteopaat

Michaël Trevels, osteopaat D.O.

Michiel Vervecken, zelfstandig makelaar

Miek Hermans, leerkracht, ondernemer en mama

Mieke Biesemans

Mieke De Paepe, bediende, mama

Mischa Verheijden, journativist, erkende cv Re-story.be 

Moira Balis, osteopaat D.O.

Mutula Riziki Esperance, zorgkundige

Nadia Thys, vertaler tolk en mama

Nadine Logghe, bediende

Nancy Popieul, docent natuurgeneeskunde

Natalie Amore, kinesioloog – coach

Natascha Mirisola , bediende 

Natasja Mariën, kinderbegeleidster en mama

Nathalie Hannes, klinisch psychologe

Nathalie Malecki, voetreflexoloog en naturopaat

Nathalie Van Renterghem, moeder, bemiddelaar/ trainer/ improvisatieacteur

Nele Flamang, logopedist en mama

Nele Van Dorpe, ondernemer

Nick Verhulst, zelfstandige

Nico Troch, ondernemer

Nicolas Rongère, sales

Niels Eelens, osteopaat DO  

Niki Heylen, zelfstandig sportcoach, mama

Niki Vanhamel, contextbegeleider, coach & trainer verbindende communicatie 

Nina Van der Auwera, ondernemer en mama

Nina Vanderhaegen, leerkracht & mama

Nora Hendriks

Obe Custers, maatschappelijk werker

Olivier De Paepe, ondernemer

Oppong David, sportleraar en PT

Patricia Proot, psycholoog, coach en oprichtster project Zuurstof 

Patricia vanderscheuren, sociaal assistente en ondernemer

Patrick Claes, osteopaat D.O.

Pedro Verfaillie, osteopaat D.O., acupuncturist

Peter Mannaert, fasciatherapeut, kinesitherapeut, bezorgde vader

Peter Massy, ondernemer

Peter Van de Ven, lesgever krijgskunst en filosofie

Philippe de Menten, Trace ton Cercle, parent

Philippe Janssens, ing, ondernemer

Quirijnen Conny, verzorgende

R.L., leerkracht

Raf Boon

Raphaëlla Goyvaerts, microbioloog en voedingsadviseur

Ria Martens, mama

Rita Ophalffens

Rita Van Audenrode, master psycho energetica moeder grootmoeder

Rita Van de Water

Robin Algoedt, zelfstandige

Roger Bunnens, huisarts

Ronn Andriessen, scheikundige en directeur onderzoeksinstituut

Rosemarijn Buys, logopediste, moeder

Sabine Eben, mama en  ass. gen. manager

Sacha Algoedt, ondernemer artiest

Sandrine Van Weyenberge, rechten, VUB

Sanne Ceulemans, mama, leerkracht, Reiki behandelaar en jongerencoach

Sarah Decraene, psychotherapeut

Sigrid De Bolle, leerkracht

Simon Fivez, jazz-muzikant, (Levens)student

sofie leenders , mama

Sofie Mangelschots 

Sofie Storms

Sofie Vermeiren, maatschappelijk assistent, mama

Sonja Van Gysel

Sophie De Ceunynck, mezelf

Sophie Meersseman, liberaal 

Stefan Verhulst, IT consultant

Stefanie Larou, ingenieur en sportcoach

Stephanie Jaenen, maatschappelijk bezorgde mama en vriendin 

Steven Beyers , ondernemer, levenskunstenaar

Steven Wyns, leerkracht

Stijn Heymans, ondernemer en papa

Stijn Vandenberghe, projectleider woningbouw en papa

Susy Van Balen, onderneemster 

Suzie Vanherck, werknemer en mama

Sven Van Echelpoel, evolutionair kunstenaar

Tanja den Hertog, Shiatsu therapeute, yoga docente

Tanya Vandenbroeck

Tara Nwadikwa, moeder, ondernemer

Teresia Oyen, linguïst en kunstenaar

Thibault De Paepe, ondernemer

Tiessen Lina

Tim Van Roosenbroek, ondernemer

Tina Marissen, mama

Tina Vervloet, acupuncturist-kinesitherapeut

Toelen Patrick, apotheker

Toon Deckers

Tristan Lauwers, student 

Valérine Louchaert, apotheekassisent-herborist

Van den Dorpel Eva, student

Van den Dorpel Marc, aankoper Greenyard

Van den Dorpel Mauro

Veerle Daneels , bezorgde mama en oma.

Veerle De Bock, facilitator, coach, geriater, schrijfster en bezielster van ChancesToChange

Veerle Peeters,  doula /geboortewerker

Veerle Schoetens, ondernemer en mama

Veronika Truyers, sport coach en vooral bezorgde ouder

Veronique Claes d’Erckenteel, chiropractor

Vicky Van Hemelrijck, student

Vinciane Debaille, geochemist, FNRS-ULB

Vinciane Schoenmaeckers, kinesioloog

Virginie Van Lierde, project manager & co-founder of “Trace ton cercle – Teken je hart”

Wen Geerts, coach en mama

Wendy Vermonden, therapeut

William de Groot, data integriteit manager 

Willy Marcelis

Wim Deputter

Wim Goiris, bakker

Wim Van Aelst, ingenieur, naturopaat 

Wouter Govaerts, osteopaat

Xenia Orgielewski, ondernemer, facilitator, emagine.life

Yannick Van Mullem, leerkracht secundair onderwijs, communicatiewetenschapper

Yene Barholere, studente

Yvona Orgielewski, docent

Zaneta Volmuthova, zelfstandige

 

Cristel Gijsbers, gezondheidsconsulente en mama

Marcel Stolp, chefkok en papa 

Pol Heyvaert, mens, papa

Machteld Vereycken, kleuterleidster, mens, mama

Alain Steyaert, Ingenieur

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief