DutchEnglishFrenchGerman

Zorgpersoneel en verplegers, waar zijn ze?

Van onze redactie en onze correspondent uit de Filipijnen

Introductie

Een van de belangrijkste redenen waarom we de coronamaatregelen hebben, officieel, is dat er een gebrek is aan medisch personeel in Europese landen om voor de patiënten te zorgen, die anders in groten getale de ziekenhuizen zouden overspoelen, waardoor het zorgsysteem zal instorten. Tegelijkertijd zien we een teruggang in zorgpersoneel, zoals bijvoorbeeld in Duitsland. Als dit echt de ergste pandemie ooit is, zou het dan niet logisch zijn om snel meer zorgpersoneel en verplegers vanuit het buitenland naar ons toe te halen om ervoor te zorgen dat er genoeg zorgcapaciteit is om een potentieel groot aantal coronapatiënten op te vangen?

Helaas lijkt het niet zo makkelijk. In de rest van het artikel beschrijft onze correspondent uit de Filipijnen, zelf een verpleger, waarom maar liefst 240.000 Filipijnse verplegers werkloos thuis zitten.

Dus waar zijn ze?

Over de hele wereld wordt er gezegd dat er een gebrek is aan medisch personeel, vooral qua verplegers. Als we terugkijken op eerdere pandemieën zijn we weer bijna op hetzelfde scenario aanbeland, maar met verschillende strategieën. Hoe reageerde men hier destijds op? Er werd begonnen met een training van zes maanden voor verplegers uit de praktijk of mensen zonder medische achtergrond voor humanitaire doeleinden. Maar tijdens de huidige pandemie worden alleen maar lokkertjes en bonussen aangeboden.

Vandaag de dag zijn de Filipijnen een van de grootste exporteurs van verplegers ter wereld. Hoewel het land zelf ook een tekort heeft, zitten er verrassend genoeg in het gehele land duizenden verplegers thuis zonder werk. De problemen van deze verplegers ontstaan nadat zij hun opleiding afgerond hebben, veroorzaakt door nepotisme en een gebrek aan carrièremogelijkheden. Verplegers beginnen als vrijwilliger en betalen zelfs het instituut voor drie tot zes maanden, en krijgen geen loon. In dat geval worden ze gedwongen buiten hun vakgebied te werken zoals in call centers, als verzorgers of in de thuiszorg.

Gaan werken in het buitenland

Solliciteren in het buitenland is de enige oplossing. De salarissen liggen veel hoger vergeleken met de PHP 7.000 per maand die een verpleger in de Filipijnen verdient (ongeveer € 130). De westerse landen zoals het Verenigd Koninkrijk kunnen wel een jaarsalaris van € 35.000  (=ca. € 2800 per maand)  aanbieden. Andere landen zoals Duitsland bieden € 1900 tot 2800 per maand. In de Verenigde Staten ligt het loon op zo’n $35-50 per uur (= ca. $ 1400- 2000 p/mnd = € 1.150- € 1.500). En dan zijn er nog andere landen zoals Japan, Australië, het Midden-Oosten en de Singapore die veel betere carrièremogelijkheden bieden dan in de Filipijnen.

Verplegers kiezen vooral de westerse landen vanwege de immigratiemogelijkheden en de beter betaalde banen, maar het probleem zit hem met name in het vinden van een baan.
Ten eerste moeten verplegers examens doen voor Engels of andere talen voorafgaand aan de uitzending. De kosten hiervoor kunnen wel tot PHP 25.000 oplopen (= ca. € 450) maar hangt af van het gastland.
Ten tweede moet de verpleger ook genoeg gekwalificeerd zijn voor de positie. Zo heeft Duitsland aparte eisen voor speciale gebieden (Intensive Care Units, operatiekamers, geriatrie, neurologie en psychologie), leeftijdsrestricties en regels voor gaten in het CV. Duitsland en de Filipijnen hebben het ‘Triple Win’ programma, waar 550 verplegers met zulke ervaringen konden worden aangenomen. Dit programma was echter alleen toegankelijk voor hen die zelf de taaltrainingen en accommodatie konden betalen. Ook via recruitmentbureaus zal de werkgever de taalexamens dekken, mits je daarvoor in aanmerking komt. Als je geen ziekenhuiservaring hebt, zal je waarschijnlijk in het Verenigd Koninkrijk een baan aangeboden krijgen in een verpleegtehuis en dat zou zo’n PHP 250.000 kosten (€ 4.500 euro).
Verplegers kunnen binnen een jaar worden uitgezonden als ze zonder vertraging alle examens halen, maar als er een limiet is, zullen de werkgevers strenger worden betreft de werkervaring.
De Filipijnen en Nederland hebben een ‘Explore Program’: een cursus van 10 weken en trainingssessies voor een selecte groep mensen. Een vertegenwoordiger uit Nederland zal naar de Filipijnen komen en andersom. Ons is verteld dat Nederland waarschijnlijk wel verplegers nodig heeft de komende jaren, maar ze zullen alleen werven wanneer dat nodig is en de prioriteit ligt toch vooral bij de eigen mensen.
Engelssprekende landen zouden een gecertificeerd IELTS/OET taalniveau en niet-engels sprekende landen een gecertificeerd A2-B2 taalniveau vereisen, of zelfs beide. 

In het gastland moeten verplegers vervolgens een intensieve training ondergaan ter voorbereiding op het plaatselijke licentie-examen. In het Verenigd Koninkrijk is dit bijvoorbeeld het OSCE. Zolang de training loopt, ben je dan eerst een verpleegassistent met een bruto maandsalaris van £ 800 (= ca. € 900), of in Duitsland met € 1900.

Het Midden-Oosten is een van de topbestemmingen voor verplegers in het buitenland, waar jaarlijks zo’n 8.000 – 10.000 mensen heengaan. Vergeleken met het Westen duurt het slechts 3-4 maanden tot uitzending met goede arbeidsvoorwaarden en een salaris van
€ 600 tot € 1800 per maand afhankelijk van het gebied, met relatief weinig belastingaftrek. Voor de uitzending moet slechts een verpleegkundig examen gedaan worden voor het gastland, wat ongeveer € 100 euro kost. De totale kosten zijn een

maandsalaris en er zijn extra kosten die de verpleger zelf moet dragen, zoals voor de medische keuring, legalisatie van documenten en kosten van de ambassade. Ook wordt er soms extra loon ingehouden, maar dat is onderhandelbaar. Veel Filipijnse verplegers in het Midden-Oosten verhuizen naar het Westen zodra ze genoeg werkervaring hebben opgedaan.

Het grotere perspectief

Vorig jaar heeft de regering een limiet opgelegd voor uitzending van verplegers en medisch personeel dat elk jaar naar het buitenland gaat. Aan het eind van het jaar hebben ze de limiet opgeheven maar nu wordt nog maar aan 5000 mensen per jaar toegestaan om als medisch personeel te gaan. Dit is om te voorkomen dat het land zelf tekorten oploopt, het land kiest zelf wie mag gaan en wie niet. 

Het agentschap voor werkende Filipijnen in het buitenland (Philippine Overseas Employment Agency) kondigde in maart 2021 al aan dat ze reeds 3000 verplegers hebben laten vertrekken en ze verwachten de limiet in april te bereiken. Wel willen ze een uitzondering maken voor het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, in ruil voor 600.000 vaccins. Het Verenigd Koninkrijk ging niet op het aanbod in, maar kreeg alsnog de uitzondering toegewezen op voorwaarde dat verplegers gevaccineerd konden worden alvorens te worden uitgezonden. Duitsland heeft 15.000 verplegers nodig en het Verenigd Koninkrijk 50.000 voor de komende vier jaar, evenals andere Europese landen. Verplegers die de kosten niet kunnen betalen, zullen moeten wachten voordat ze ergens heen willen, voor zover dat niet het Verenigd Koninkrijk of Duitsland is.

Werkloze verplegers in het gehele land staan al sinds vorig jaar te springen om een baan te krijgen en uitgezonden te worden. Vanwege de limiet proberen de meesten het proces te versnellen, en omdat het Verenigd Koninkrijk hiervan is uitgezonderd proberen ze ook vooral daar naartoe te gaan. De Filipijnen hebben bijna 750.000 medische professionals in het land (op een bevolking van ruim 100 miljoen) waarvan nu 543.495 hun beroep niet kunnen uitoefenen omdat ze niet voldoen aan de eisen van doorlopende professionele ontwikkeling. Slechts 204.437 hebben wel werk. 

Westerse landen trekken verplegers uit de Filipijnen aan met een– voor hen –  mooi salarisbod. Het klinkt als een droom die uitkomt, maar zodra ze met alle bureaucratie en extra kosten in aanraking komen, trekken ze zich toch liever terug. Landen uit het Midden-Oosten hebben niet zulke aanbiedingen als de landen uit Europa maar ze hebben wel duizenden verplegers van over de hele wereld die daar werken. Er werken zelfs verplegers uit het Westen in het Midden-Oosten. Het was nooit een vereiste om een examen voor Engels te doen of überhaupt taalexamens voordat je uitgezonden kon worden. Ze werden goed getraind op hun gebieden ook al hadden ze nog geen of weinig ervaring en zodra ze de vaardigheden hadden opgedaan, konden ze in Europa solliciteren. De kosten kunnen ook betaald worden door een maandelijkse inhouding op het loon als de kandidaat deze kosten niet voor de uitzending kan betalen, hoewel de kosten soms ook vergoed kunnen worden. Andere westerse landen vereisen kennis op speciale gebieden maar wetende dat de Filipijnen slechts een beperkt aantal verplegers heeft met deze speciale kennis is het waarschijnlijk dat er niet genoeg aanbod is voor de vraag. Zou Europa niet wat van het Midden-Oosten kunnen leren? 

In deze pandemie hebben we te lijden onder tekorten, overwerkt en onderbetaald personeel en we weten dat er duizenden verplegers zonder werk zitten die bereid zijn om het risico te nemen. De enige oplossing die we zien, is dat verplegers van elke regio worden aangenomen en goed worden betaald. De Filipijnen moeten de limiet op uitzending schrappen omdat al dit medisch personeel zonder werk geen uitzicht heeft op een baan binnen hun eigen land. Het is het recht van iedereen om elders een betere toekomst te zoeken in plaats van dat men wordt gegijzeld in ruil voor een vaccin. Dit is geen tijd voor politieke spelletjes, verplegers investeren hun tijd en geld juist om in het buitenland te kunnen gaan werken. Ieder individu heeft uiteindelijk een andere levenssituatie en zijn of haar eigen redenen om in de verpleging te gaan. De ziekenhuisdirectie zou iedereen moeten geven wat nodig is, en met hun roep om hulp, mensen aannemen en trainen voor een regelmatige dienst van 8 uur. De dood is onvermijdelijk en de verplegers zijn verantwoordelijk voor de patiëntenzorg: Dit is onze roeping en we zullen ons altijd aan onze eed herinneren.

Overzicht van de aanbiedingen voor Filipijnse verplegers

Nederland

 • Taak: Ziekenhuizen en verpleeghuizen
 • Contract: 3 jaar
 • Tijd tot uitzending: 6-8 maanden na contractaanbod
 • Taaleisen: Nederland of Duits A1-B1 + CEFR/IELTS
 • Salaris: € 1790 – € 2130 per maand
 • Andere onkosten: Hangt af van recruitment bureau en werkgever

 

Duitsland

 • Taak: Ziekenhuizen en verpleeghuizen
 • Contract: 3 jaar
 • Tijd tot uitzending: 6-8 maanden na contractaanbod
 • Taaleisen: Duits A1-B2, deels in de Filipijnen en deels in Duitsland (zowel werkgever als werknemer dragen bij)
 • Salaris: € 1900 – € 2400 per maand
 • Andere onkosten: Gedekt door het bemiddelingsbureau

 

Verenigd Koninkrijk

 • Taak: Ziekenhuizen en verpleeghuizen
 • Contract: 3 jaar
 • Tijd tot uitzending: Binnen een jaar na contractaanbod
 • Taaleisen: IELTS/OET (500 euro)+ CBT examens (£83)
 • Andere eisen: OSCE training voor UKRN, NMC registratie (£ 140, £ 150)
 • Salaris: 40.000 GBP per jaar, afhankelijk van de schaal
 • Examenkosten: Grotendeels gedekt door werkgever

 

Finland

 • Taak: Verpleeghuizen
 • Contract: 3 jaar
 • Tijd tot uitzending: 6-8 maanden na contractaanbod
 • Taaleisen: Fins A1+A2, te doen in de Filipijnen (kosten gedekt door werkgever)
 • Salaris: € 1800 bruto per maand
 • Examenkosten: Gedekt door de werkgever
 • Vliegticket betaalt de kandidaat zelf

 

Zweden

 • Taak: Ziekenhuis en verpleeghuizen
 • Contract: 3 jaar
 • Tijd tot uitzending: 6-8 maanden na contractaanbod
 • Salaris: 21.150 SEK bruto per maand (ca. € 2150)
 • Taaleisen: Zweeds B2 voor de uitzending

 

Midden-Oosten:

 • Taak: Verpleger in ziekenhuis of klinieken
 • Contract: 2-3 jaar
 • Salaris: € 600 – € 1800 belastingvrij per maand, afhankelijk van de regio
 • Accommodatie, water en elektriciteit zijn gratis
 • Plaatsingskosten zijn gelijk aan een maandsalaris
 • Kosten voor papierwerk worden door de verpleger gedekt
 • Vliegticket wordt door werkgever gedekt

 

Filipijnen

 • Contract: 6 maanden
 • Salaris: 7000 peso bruto per maand (ca. € 130)

 

Daarnaast is het voor de meeste uitzendingen, met name naar Europa, nu verplicht om gevaccineerd te worden alvorens met het werk te beginnen. No jab = no job (geen vaccin dan geen baan). Dit geldt niet voor het Midden-Oosten.

 

Referenties

Florence Nightingale Pledge

Government urged to review deployment ban on health workers Inquirer.net7 months ago

The Philippines is offering to trade nurses for vaccines Quartz February 24,2021

Government approves UK exemptions from nurses ban, Inquirer.net, 4 weeks ago

UK declines Philippines offer to exchange nurses for vaccines, Rappler, February 24,2021

Nurses for vaccines: Philippines in talks with UK and Germany Philstar February 23,2021 workers leaving Ph hit, Inquirer.net 4 months ago

Nursing during the Spanish Flu epidemic of 1918 workingnurse.com

Nurses need 15 CPD units for PRC ID renewal staying January 2018

How the PH became the biggest supplier of nurses worldwide CNN PH May 6,2020

500k medical workers jobless august 30,2020 the manila times

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/121853/Deutschland-verliert-in-der-Coronapandemie-tausende-Pflegekraefte

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief