Brandbrief aan de Tweede Kamer

Rotterdam, 11 juni 2020

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Wij, een groep verontruste Nederlandse burgers, volgen met grote bezorgdheid de gebeurtenissen – ook in uw Kamer – rondom de COVID-19-maatregelen. Middels deze brief vragen wij dringend uw aandacht voor het navolgende.

Met grote gelatenheid ondergaat de Nederlandse bevolking de afgelopen maanden ingrijpende vrijheidsbeperkingen in het volste vertrouwen dat zij deze ontberingen in hun eigen en algemeen belang ondergaan.

Er worden enorme offers gebracht. Niet alleen verliezen mogelijk een miljoen werknemers en honderdduizenden ondernemers hun broodwinning. Ook zullen duizenden mensen voortijdig overlijden door het uitstellen van medische behandelingen. De verwerking van trauma’s en andere psychische schade zal nog jaren druk op onze samenleving leggen.

In plaats van de bevolking na maanden van grote onzekerheid uitzicht te bieden op een terugkeer naar de normaliteit, heeft onze regering nu de Tijdelijke wet COVID-19 aan uw Kamer voorgelegd. Deze wet maakt de onzekerheid en rechteloosheid van een samenleving met de kolderieke en onmenselijke omgangsvormen van het ‘nieuwe normaal’ permanent.

Als Kamerlid zult u ongetwijfeld de laatste ontwikkelingen op de voet volgen. Met de huidige wetenschappelijke inzichten kan er geen rechtvaardiging gevonden worden voor een voortduren van enige maatregel. Het kan u niet ontgaan zijn dat het virus vergelijkbaar is met een matige griepgolf. Bovendien is de epidemie thans voorbij.

Met de Tijdelijke wet COVID-19 wordt dan ook geen virus bestreden maar de democratische rechtsstaat afgeschaft. Een regering die tracht een wet met deze strekking door de Kamer te loodsen, is ons vertrouwen niet waard. Zij verliest daarmee niets minder dan het democratische mandaat.

De keuze is aan u als Tweede Kamerleden, staat u op om de bevolking en haar belangen te vertegenwoordigen of maakt u zichzelf voorgoed totaal overbodig?

Wij ontkomen helaas niet aan de indruk dat u ziende blind en horende doof bent. Het is mede daarom dat wij een kort geding tegen de Staat aanhangig hebben gemaakt, een zaak die op 25 juni aanstaande dient. We roepen u op voor die tijd in te grijpen zodat het zo ver niet hoeft te komen.

U kunt zich verder informeren op onze website viruswaanzin.nl. Ook de conceptdagvaarding kunt u hier lezen.

Brief Tweede Kamer 11 juni 2020

Meld je aan voor de nieuwsbrief