DutchEnglishFrenchGerman

Opnieuw kort geding testverplichting reizigers

Inreisverbod Nederlanders strijdig met verdragen

 Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 20 januari 2021 – Viruswaarheid daagt de Staat opnieuw om het inreisverbod voor ingezetenen die geen negatieve PCR-testuitslag kunnen tonen. De maatregel werd op 29 december 2020 ingevoerd. Veel Nederlanders konden niet naar huis en strandden in het buitenland. Het inreisverbod is strijdig met internationale mensenrechtenverdragen en de Internationale Gezondheidsregeling van de WHO.

Een in Israël verblijvende Nederlandse vrouw is mede-eiseres in het geding. “Verschillende familieleden van mij waren slachtoffer van medische experimenten in de Tweede Wereldoorlog. In hun nagedachtenis weiger ik elke gedwongen medische behandeling”,  aldus de vrouw.

Herhaling

In een eerder vonnis van 31 december 2020 wees de voorzieningenrechter de vordering toe. De rechter oordeelde dat het afnemen van een gedwongen PCR-test inbreuk maakt op het recht op onaantastbaarheid van het lichaam. Volgens het vonnis ontbrak een daartoe noodzakelijke concrete wettelijke grondslag. In een nieuw kort geding kwam de voorzieningenrechter op zijn standpunt terug en wees de vordering van dertig in het buitenland verblijvende Nederlanders af.

Wettelijke grondslag

Het kabinet kwam vervolgens met een wetsvoorstel om de maatregel in de “Spoedwet” vast te leggen. Deze werd met een ongekende snelheid door het parlement aangenomen en trad op 8 januari in werking.

Europees mensenrechtenverdrag

De maatregel is volgens Viruswaarheid in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. Het recht om terug te keren naar het grondgebied van het land waarvan iemand onderdaan is, kent nauwelijks beperkingen. De voorzieningenrechter overwoog eerder dat een inreisverbod vergelijkbaar is met een verplichte quarantaine. Tijdens de verdragsonderhandelingen over het Europese mensenrechtenverdrag werd het echter als ondenkbaar geacht om onderdanen op medische gronden de toegang tot hun land te ontzeggen.

Internationale gezondheidsregeling WHO

Daarnaast is de verplichting onverenigbaar met de Internationale Gezondheidsregeling van de WHO. Dit verdrag regelt welke medische onderzoeken op reizigers toelaatbaar zijn. Artikel 94 van de Grondwet bepaalt dat de rechter de wet buiten toepassing moet laten indien deze strijdig is met hogere regelgeving.

Zitting

De behandeling vindt plaats op 21 januari 2021 om 10.00 bij de voorzieningenrechter te Den Haag. Als gevolg van de coronamaatregelen is er een digitale zitting. Een livestream is aangevraagd.

 Meer lezen

Dagvaarding reisbeperking 3

Meld je aan voor de nieuwsbrief