DutchEnglishFrenchGerman

MOETEN WE DE CONTEXT KENNEN? 

Mr. Frank Stadermann, oud advocaat

Recent vroeg Tweede Kamerlid Wybren van Haga aan onze minister president of deze niet vond dat de politie (de Mobiele Eenheid) disproportioneel veel geweld gebruikt had tegen demonstranten. Van Haga verwees daarbij naar foto’s en filmpjes waarop is te zien hoe de politie met stokken inslaat op demonstranten die op de grond liggen.[1] In sommige gevallen werden de demonstranten – op de grond liggend – ook nog door een politiehond gebeten. 

Het ging om demonstranten die ondanks verboden van de burgemeesters, hadden gedemonstreerd op het Malieveld en het Museumplein.

De premier antwoordde dat die beelden hem niet overtuigden. “Want je weet niet wat zich daarvóór heeft afgespeeld”, aldus de premier. Je moet dus de context kennen waarin het geweld door de politie wordt toegepast, zo vindt de premier kennelijk.

Oh ja?

De taak van de politie was om de demonstraties te beëindigen. Want de demonstraties waren door de burgemeesters verboden. Wie de aanwijzingen of bevelen van de politie niet opvolgde, zou dan mogen worden verdreven. Eventueel zouden demonstranten mogen worden gearresteerd en als zij bij hun arrestatie niet zouden meewerken, zou natuurlijk ook (gepast) geweld mogen worden gebruikt.

De demonstranten mochten hunnerzijds geen geweld gebruiken. Want de overheid heeft het geweldsmonopolie. Tot zover niets bijzonders.

De vraag of die verboden van de burgemeesters terecht waren, laat ik hier buiten beschouwing.

We hebben in ons land altijd het principe gekend dat geweld dat de overheid toepast, proportioneel moet zijn. Het geweld moet nodig zijn om het beoogde doel te bereiken: het doel bij een gijzeling moet zijn die te beëindigen, zo nodig met geweld, niet om de gijzelnemer te doden.

Als het nodig is om een zich verzettende verdachte bij zijn arrestatie tegen de grond te werken, kan dat heel legitiem zijn. Maar als de verdachte op de grond ligt, en dan belaagd wordt door een politiehond en hij wordt dan geslagen terwijl hij zijn hoofd met zijn handen beschermt tegen de stokslagen en stompen, wordt de proportionaliteit uit het oog verloren. Al zou de demonstranten net tien agenten hebben neergeschoten, dan nog rechtvaardigt dat niet dat tegen een zich niet verwerende, op de grond liggende demonstrant geweld wordt gebruikt.

Daarvoor hoef ik de context niet te kennen.


Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Gezond Verstand nr. 14 van 21 april 2021.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=O0jO00-yhXY ;

https://www.ad.nl/binnenland/politieoptreden-malieveld-roept-vragen-op-als-ik-de-beelden-zie-kan-dit-niet-de-bedoeling-zijn~adaa139f ;

https://youtu.be/2ygs5GW3gKc

De credits en hartelijke dank voor de afbeelding gaan naar Vick Debergh

 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief