DutchEnglishFrenchGerman

Steun het kort geding tegen de Staat der Nederlanden! Nederland wil terug naar normaal

Waar zijn de cijfers! Welke artikelen liggen achter dit beleid. Hoe wetenschappelijk is de anderhalve meter? Welk recht heeft de overheid over jouw lichaam?

De maatregelen tegen het COVID-19-virus hebben Nederland naar de afgrond gebracht. Honderdduizenden ondernemingen zullen niet gaan overleven. Naar verwachting verliezen een miljoen mensen hun baan. Het uitstellen van bijna 400 duizend medische behandelingen heeft duizenden onnodige doden tot gevolg. De bevolking en ondernemingen zijn onderworpen aan een regime van willekeurige en onbegrijpelijke regels. De rechtsstaat wordt door de beleidsmakers frontaal aangevallen. Macro-econoom en BNR-columnist Kees de Kort omschrijft deze situatie treffend als een ‘oorlog van de overheid tegen de bevolking’.  De epidemie is voorbij maar de beleidsmakers maken geen aanstalten om een einde te maken aan deze bijzondere situatie. Zij houden zich het recht voor om op elk moment weer stappen terug te doen. Ondernemers en de rest van de bevolking verlangen terug naar de tijd voordat deze waanzin begon. Als het aan onze regering ligt, gaat dat niet gebeuren: zij willen zelfs permanent naar een “nieuw normaal”. Er moet nu iets gebeuren.

Er is een kort geding voorbereid tegen de Staat der Nederlanden met de eis dat alle gedwongen maatregelen onmiddellijk gestopt worden. Waarom zijn de maatregelen onrechtmatig?

  • COVID-19 is niet gevaarlijker dan een gemiddeld influenzavirus en vormt daarmee geen reële bedreiging voor een ontwrichting van de samenleving en de volksgezondheid. Er is sprake van een vals alarm;
  • De besluitvorming is in alle opzichten gebrekkig. Deze is ondoorzichtig, willekeurig, niet transparant, zonder democratische legitimatie en kan de toets van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens niet doorstaan.
  • Er is sprake van vergaande beperkingen van grondrechten en de persoonlijke levenssfeer op basis van noodverordeningen zonder juridische basis;
  •  De door het OMT en beleidsmakers gestelde doelen bieden geen rechtvaardiging voor een voortduren van de uitzonderingstoestand. Nooit eerder, ook niet in de epidemie van 2017/18 met aanzienlijk grotere gevolgen, is de hele samenleving in het teken gesteld van de capaciteit van de zorg; 
  • Er is niet voldaan aan het subsidiariteitsbeginsel. Er had volstaan kunnen worden met niet afdwingbare adviezen aan het publiek;
  • Zowel uit de vergelijking met landen die geen gedwongen maatregelen getroffen hebben als op basis van de WHO-studie volgt dat er geen ratio zit achter de maatregelen. Daarmee is een voortduren van de maatregelen onrechtmatig;
  • De gevolgen voor de economie, gezondheid en samenleving zijn catastrofaal en staan in geen enkele verhouding tot de nagestreefde doelen. Er overlijden mogelijk meer mensen als gevolg van de maatregelen dan als gevolg van COVID-19.

Wij vormen een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen, ondernemingen en bezorgde burgers. Lees hier de dagvaarding. U kunt ook meedoen of uw steun betuigen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief