DutchEnglishFrenchGerman

Rechter: ‘Wrakingsverzoek onterecht’

Wrakingszitting op maandag 6 juli 2020

Rechter mr. S.J. Hoekstra-van Vliet is het oneens met het wrakingsverzoek van Viruswaarheid onterecht en meent dat deze afgewezen moet worden. De behandeling van het verzoek is op 6 juli 2020.

In het verweerschrift schrijft de rechter dat zij voldoende ruimte heeft gelaten om partijen hun standpunten toe te lichten. De eerdere uitspraak over de nertsenfokkerij geeft volgens haar evenmin een aanknopingspunt voor een geslaagde wraking: ‘Eisers waren voorafgaande aan de zitting al bekend met deze uitspraak. Ook was in de betreffende zaak niet in geschil dat er sprake was van een wereldwijde pandemie met substantiële dodentallen wereldwijd.‘

Een wraking wordt uitsluitend toegewezen als er sprake is van vooringenomenheid bij de rechter. In 2019 waren er 619 wrakingsverzoeken. In 20 gevallen is deze gegrond verklaard. Het verweerschrift is hieronder te lezen.  

standpunt mw mr Hoekstra-Van Vliet

Meld je aan voor de nieuwsbrief