DutchEnglishFrenchGerman

Uitspraak kort geding: demonstratie morgen definitief verboden

 

Door: Caroline Vonhoff

Zojuist is door de rechter in Den Haag uitspraak gedaan waarmee het demonstratieverbod voor de demonstratie van morgen op het Malieveld bevestigd is. Wij zijn hierover teleurgesteld.

Afgelopen week zijn er voor verschillende plaatsen aankondigingen voor een demonstratie voor de vrijheid gedaan, waaronder Nijmegen, Amsterdam, Haarlem, Eindhoven, Rotterdam en Arnhem.

Reden voor het aanzeggen van meerdere, en dus kleinere, bijeenkomsten was het gebeuren op 21 juni 2020.  Over die dag kan heel wat gezegd worden, maar door het rechterlijk verbod hadden wij het niet meer de mogelijkheid om die dag in goede banen te leiden. Dan spreekt alleen nog de Staat met een waterkanon als spreekbuis.

Dat wilden we niet nog eens. Vandaar dus: Gespreide demonstraties voor de vrijheid in kleinere groepen dan aanvankelijk voor 21 juni voorzien, en door het hele land heen

Op  25 juni 2020  werd duidelijk dat ook alle andere steden de demonstraties van Viruswaanzin verbieden.

Grotere demonstraties, kleinere demonstraties, wel muziek, geen muziek. Het doet er dus blijkbaar niet toe: als je voor je vrijheid wilt opkomen, dan mag dat in Nederland blijkbaar niet meer.

Het is om die reden, en om die reden alleen, dat we op donderdag 25 juni ’s avonds hebben besloten om de diverse demonstraties af te blazen en te vervangen door een op het Malieveld.

Geen muziek, wel sprekers en een vreedzaam samenzijn.

Deze demonstratie werd op 26 juni ook verboden. Wederom, want we bewandelen de wel erg smal geworden wegen van de rechtstaat waar en zolang we kunnen, hebben we ons tot de rechter gewend met het verzoek om, simpel gezegd, die demonstratie op het Malieveld alsnog toe te staan.

Inmiddels, zaterdag 27 juni om 12.20 uur hebben we de beslissing ontvangen.

Zonneklaar is dat we niet mogen spreken, niet mogen demonstreren. Een grondwettelijk recht dat zelfs niet in een noodtoestand aangetast mag worden nota bene.

Ons rest geen andere conclusie dan dat niet opgekomen mag worden voor de vrijheid in Nederland, tenminste als je daarbij je te weer stelt tegen staatsbeleid en staatsingrijpen in het persoonlijk leven van alle mensen in Nederland.

Dit kan en mag niet getolereerd worden door de burgers van Nederland..

Gezien de risico’s die het bijwonen van een ‘verboden demonstratie’ met zich meebrengt en de gebleken bereidheid van de Staat geweld te gebruiken, roepen wij niemand op om te komen. Want helaas, zo ver is het dus gekomen in ons eens zo lieflijk lijkend Nederland.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden heeft namelijk aangekondigd hard te zullen optreden tegen mensen die ondanks het verbod toch op vreedzame wijze hun mening willen uiten. Wij gaan in gesprek met de politie en de beleidmakers om te voorkomen dat het gaat escaleren maar doen vooral een oproep niet te komen.

Onze gezamenlijke zaak is niet gediend met beelden van geweld en vernielingen. Er is al genoeg schade toegebracht aan ons land.

Wij hebben alles in het werk gesteld om een mooie en vreedzame demonstratie te organiseren, en twee rechtszaken gevoerd om dit mogelijk te maken.

Vanzelfsprekend gaan wij door. Ook zonder demonstraties. Wij bereiden een unieke actie voor. De democratische rechtsstaat, dat zijn wij allen. Wij gaan ons doel bereiken, maar wel met liefde en geduld.

Meld je aan voor de nieuwsbrief