DutchEnglishFrenchGerman

Open brief aan het RIVM

Geachte heer Brug,

Gisteren hebben wij op onze website www.viruswaanzin.nl een artikel gepubliceerd over de onbetrouwbaarheid van de gebruikte PCR-tests. Het door de DAkks uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek treft u aan als bijlage onder het artikel.

Het testbeleid van het RIVM speelt een doorslaggevende rol bij de continuering van de maatregelen die onze samenleving steeds verder ontwrichten. Door de positieve testuitslagen te presenteren als vastgestelde COVID-19-besmettingen, wordt de illusie in stand gehouden dat het virus nog steeds actief is. Dit is een conclusie die op basis van deze testresultaten niet getrokken kan en mag worden.

Tot nu toe mag ervan uitgegaan worden dat de aan het RIVM verbonden mensen met goede intenties invulling geven aan hun taken. Indien echter ondanks de kennis over de ongeschiktheid van de PCR-test het beleid ongewijzigd blijft, is het van belang te begrijpen dat de betrokkenen zich blootstellen aan een mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de maatschappelijke, economische en menselijke schade. Hierbij wijs ik nadrukkelijk op het grote aantal mensen dat als direct gevolg van de maatregelen voortijdig komt te overlijden.

Gaarne nodig ik u uit om uiterlijk 17 juni 2020 kenbaar te maken of en op welke wijze het RIVM verder verantwoordelijkheid neemt voor het gevoerde beleid.

Intussen verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

mr. J. Pols

Brief RIVM 13.6.2020 (1)
Meld je aan voor de nieuwsbrief