DutchEnglishFrenchGerman

8 manieren waarop de gezondheid schade wordt toegebracht door het dragen van een mondkapje

De discussie over het wel of niet invoeren van een mondkapjesplicht is zeer actueel. In veel omringende landen is de maatregel zelfs al ingevoerd. De discussie gaat vooral of het wel of niet bijdraagt aan het tegengaan van de verspreiding van het virus.
De gezondheidsrisico’s van het dragen van een mondkapje worden in deze discussie onderbelicht. Ten onrechte, want er zijn belangrijke wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de gevolgen van het dragen van een mondkapje en de risico’s die het zich met zich meebrengt voor jouw gezondheid en die van je naasten.

Verlaging zuurstofgehalte en ophoping koolstofdioxide

Het dragen van een mondkapje heeft tot gevolg dat het zuurstofgehalte in het bloed daalt. Dit kan leiden tot hypoxie.

Hypoxie is een conditie waarbij weefsels in het lichaam als geheel of in een bepaald deel van het lichaam niet voorzien worden van voldoende zuurstof.

Daarnaast zorgt een mondkapje ook voor ophoping van koolstofdioxide (CO2); hypercapnie.

Hypercapnie is een aandoening waarbij te veel koolstofdioxide in het bloed aanwezig is.
Vaak is dit het gevolg van hypoventilatie of een verstoorde ademhaling waarbij er niet genoeg zuurstof in de longen komt en er niet genoeg koolstofdioxide wordt uitgestoten. Ook enkele andere oorzaken zijn bekend voor hypercapnie, waaronder enkele longaandoeningen. De milde tot ernstige symptomen bestaan uit bijvoorbeeld desoriëntatie, verwardheid en vermoeidheid.

Zowel hypercapnie als hypoxie beïnvloeden op verschillende schadelijke manieren de gezondheid van een persoon met mogelijk zelfs ernstige levensbedreigende complicaties tot gevolg.

Op welke manieren en uit welke onderzoeken dit blijkt hebben we hieronder voor je op een rij gezet. Een belangrijke kanttekening vooraf is dat veel van de onderzoeken betrekking hebben op chirurgische mondmaskers. Toch is het aannemelijk dat de effecten in gelijke of iets mindere mate ook betrekking hebben op de mondkapjes die je eventueel wordt geacht te dragen.

1.    Veroorzaakt hoofdpijn

In een onderzoek onder gezondheidswerkers die in risicovolle gebieden in Singapore werken, werd hen mandaat gegeven om tijdens de zorg voor de patiënten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen, waaronder een N95-gezichtsmasker. De meeste gezondheidswerkers ontwikkelden hoofdpijn of ervoeren verergering van hun al bestaande hoofdpijnklachten gerelateerd aan het dragen van een gezichtsmasker.[1]

2.    Veroorzaakt verlies van bewustzijn

Hypoxie wordt vaak geassocieerd met het verblijf op grote hoogten, de zogenaamde hoogteziekte. Ook in de luchtvaart is hypoxie een gebezigde term, omdat dit vrijwel onmiddellijk optreedt bij het wegvallen van de cabinedruk op grote hoogten.[2]
Bekende en bewezen gevolgen van milde hoogteziekte zijn hoofdpijn, misselijkheid, braken, duizeligheid en kortademigheid. Milde hoogteziekte kan echter overgaan in ernstige hoogteziekte. Hoofdpijn en kortademigheid verergeren en treden ook in rust op, vooral ‘s nachts. Je voelt je steeds slomer en kunt uiteindelijk buiten bewustzijn raken.

3.    Veroorzaakt ademhalingsproblemen door verhoogde luchtwegweerstand

In een parallelle groepsstudie aan de National University Hospital of Singapore werden de effecten vergeleken van het langdurig dragen van een chirurgisch gezichtsmasker. De conclusie: er is een toename van nasale weerstand na drie uur dragen van een chirurgisch gezichtsmasker, mogelijk als gevolg van fysiologische nasale veranderingen in plaats van de grootte van de neusluchtwegen. De nasale weerstand werd niet hersteld, zelfs niet nadat het gezichtsmasker anderhalf uur verwijderd was.[3]

4.    Veroorzaakt aderverkalking, verhoogt kans op hartaanvallen en beroertes

Chronische periodieke hypoxie veroorzaakt atherosclerose, ofwel slagaderziekte.[4]

Slagaderziekte – ook bekend als aderverkalking – is een sluipend ziekteproces van vetophoping in de binnenbekleding van slagaders. Doordat de vaatwand vervolgens steeds dikker wordt, raken de slagaders langzaam vernauwd en wordt de doorstroming gehinderd. Het weefsel stroomafwaarts krijgt daardoor minder zuurstofrijk bloed. Een gevaar op de korte termijn is dat de verzwakte slagaderwand openscheurt, wat leidt tot klonters in het bloed die een slagader volledig af kunnen sluiten.

De gevolgen van slagaderziekte kunnen ernstig zijn. Pijn op de borst beperkt voor de rest van het leven iemands actieradius. Na een hartinfarct of een beroerte zal het leven nooit meer helemaal hetzelfde zijn, ondanks de indrukwekkende medische technologie.[5]

5.    Verslechtering van de longfunctie en verminderde immuniteit

Deze studie werd uitgevoerd onder chirurgen om te evalueren of de zuurstofverzadiging van hemoglobine door de chirurgen tijdens grote operaties door het chirurgische masker werd beïnvloed of niet. De bloedoxygenatie (voorziening van zuurstof, zodat weefsels hun functie kunnen uitvoeren) vóór de operaties en aan het einde van de operaties werd gemeten. De onderzoekers ontdekten dat het masker het zuurstofgehalte in het bloed aanzienlijk verminderde. Hoe langer het masker wordt gedragen, hoe meer het zuurstofgehalte in het bloed daalt.[6]

Het belang van deze bevindingen is dat een daling van het zuurstofgehalte (hypoxie) gepaard gaat met een verminderde immuniteit. Studies hebben aangetoond dat hypoxie de groep van belangrijkste immuuncellen kan remmen. Deze immuuncellen worden door het lichaam gebruikt om virale infecties te bestrijden.[7]

6.    Versterkend effect op de ontwikkeling van tumoren

Dit is extra gevaarlijk voor mensen met kanker, in het bijzonder met uitzaaiingen.

Hypoxie blijkt de ontsteking te versterken en de invasie en migratie van de GBM-stamcellen (een specifieke kwaadaardige subpopulatie van tumorcellen) te verhogen. Omdat GBM-stamcellen zulke snelgroeiende tumoren zijn, ontgroeien ze snel hun bloedtoevoer, wat leidt tot onvoldoende doorbloeding in de tumor en frequente necrose (het eindstadium van de celdood).

Hypoxie binnen de primaire tumor is één van de factoren die causaal verband houdt met de ontwikkeling van de uitzaaiingen. Verhoogde hypoxische respons in tumorcellen hangt samen met een verhoogd tumorstadium en een slechte prognose bij verschillende kankertypes en is onlangs in verband gebracht met de vorming van pre-metastatische (het stadium vóór de uitzaaiingen) niches bij borstkanker.[8] [9] [10]

7.    Versterking van de virale infectie leidt tot aantasting centrale zenuwstelsel

Wanneer een persoon is geïnfecteerd met een ademhalingsvirus, dan wordt bij elke ademhaling een deel van het virus verdreven. Als iemand een masker draagt, vooral een N95-masker of een ander nauwsluitend masker, worden de virussen voortdurend opnieuw ingeademd, waardoor de concentratie van het virus in de longen en de neusgangen toeneemt.

Coronavirus Infecties kunnen het zenuwstelsel aantasten. En er wordt momenteel aangenomen dat coronavirussen samen met de immuunmechanismen van de gastheer, deze infecties kunnen veranderen in aanhoudende infecties die tot neurologische aandoeningen kunnen leiden.

We weten dat mensen met de ergste reacties op het coronavirus al vroeg de hoogste concentraties van het virus binnen hebben gekregen. En dit leidt in een aantal gevallen tot de dodelijke cytokine storm.[11] [12] [13] [14]

8.    Verhoogde concentratie van het virus in de longen en de neusgangen kan leiden tot hersenschade, ontregeling van bloedsomloop en ontregeling van long-, nier- en hartfunctie

Door een mondkapje te dragen, kunnen de uitgeademde virussen niet ontsnappen en concentreren ze zich in de neusholtes, dringen ze de reukzenuwen binnen en reizen ze de hersenen in.[15]

Het lijkt erop dat de wijdverbreide ontregeling van de homeostase veroorzaakt door schade aan de longen, de nieren, het hart en de bloedsomloop, fataal blijkt te zijn bij COVID-19-patiënten.

Homeostase is het proces waarbij organismen het interne milieu van chemische en fysische processen in evenwicht houden, ondanks veranderingen in de omgeving waarin het organisme zich bevindt. Door homeostase kan een organisme de functie van elk individueel orgaan aanpassen, waardoor aan de integrale behoefte van het lichaam wordt voldaan.

Dat gezegd hebbende kan een dominante cerebrale betrokkenheid alleen met het potentieel om cerebraal oedeem (hersenzwelling) in COVID-19 te veroorzaken, een leidende rol spelen bij het veroorzaken van de dood lang voordat systemische homeostatische ontregeling optreedt.

Beschermende werking van mondkapjes niet aangetoond

Onder het mom van bestrijding van het virus wordt er momenteel gediscussieerd of er een mondkapjesplicht dient te komen. Er is onvoldoende bewijs dat het dragen van een mondkapje van welke aard dan ook een aanzienlijke impact kan hebben bij het voorkomen van de verspreiding van dit virus.[16] [17]

In de wetenschap dat het virus voor 98% van de bevolking ongevaarlijk is en dat ook in de risicogroepen de overlevingskans groot is, dienen wij ons als samenleving én ieder voor zich de vraag te stellen of wij onszelf en elkaar willen blootstellen aan de hier gestelde gezondheidsrisico’s omwille van schijnveiligheid.

Voordat jij en je naasten een mondkapje opzetten, adviseren wij daarom om zelf goed onderzoek te doen naar de mogelijke gezondheidsrisico’s.

Door: Redactie Viruswaarheid

Met dank aan Dr. Russell Blaylock https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/

[1] https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/head.13811

[2] https://www.researchgate.net/publication/275019757_Cutting_Edge_Hypoxia-Inducible_Factor_1_Negatively_Regulates_Th1_Function

[3] https://medcraveonline.com/JLPRR/JLPRR-01-00021.pdf

[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3778753/

[5] https://www.hartwijzer.nl/slagaderziekte

[6] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/

[7] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28278498/

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3589840/

[9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3583916/

[10] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28278498/

[11] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159120303573#s0090

[12] https://www.researchgate.net/publication/275019757_Cutting_Edge_Hypoxia-Inducible_Factor_1_Negatively_Regulates_Th1_Function

[13] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159120303573

[14] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0042682289904467

[15] https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acschemneuro.0c00122?ref=vi-chemistry_coronavirus_research&

[16] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/

[17] https://medcraveonline.com/JLPRR/effects-of-long-duration-wearing-of-n95-respirator-and-surgical-facemask-a-pilot-study.html

Meld je aan voor de nieuwsbrief