DutchEnglishFrenchGerman

Fiona van der Klis haar opmerkelijke rol

rondom het PIENTER Corona-onderzoek

Fiona van der Klis speelt een opmerkelijke rol rondom het PIENTER Corona-onderzoek. Het PIENTER Corona-onderzoek dat angstvallig geheim wordt gehouden door het RIVM. Waarom? Wat houdt dit onderzoek eigenlijk in?

Antilichamen in het bloed

Het PIENTER-onderzoek kijkt naar antilichamen in het bloed. Door een grote representatieve groep te meten krijgen wij een beeld hoeveel mensen er immuun zijn tegen een bepaald pathogeen. Prima zou je zeggen toch? Nou niet helemaal antilichamen zijn namelijk niet synoniem aan immuniteit. 

Vaccines en eigen immuunsysteem 

Bij vaccines is de gouden standaard of er een antilichaam respons op gang komt. Dit is de ‘last live of defense’ dus je mag aannemen dat als je deze aanmaakt dat er dan immuniteit optreedt, prima toch? Nou niet helemaal. De meeste mensen met een goed werkend immuunsysteem hebben dat helemaal niet nodig, daarbij zijn andere lagen afdoende.

ADE (Antibody-dependent enhancement)

Zitten er dan negatieve aspecten aan immunisatie die tot antilichaam aanmaak leidt? Ja helaas wel dat heet ADE.

Hiermee kan je lichaam in een soort overdrive schieten waarbij de immuunreactie grote schade veroorzaakt.

T-cel respons

Inmiddels weten we dat er ook een T-cel respons kan optreden tegen Corona virussen als deze, waarbij er ook immuniteit wordt opgebouwd, het is dus helemaal niet nodig om tot het gaatje te gaan en op deze manier is het een stuk veiliger. 

PIENTER = Vaccin onderzoek

Terug naar het PIENTER-onderzoek, waarom dan die focus op antilichamen? Het PIENTER-onderzoek is helemaal geen immuniteitsonderzoek maar een vaccines onderzoek. Het meet hoe effectief het vaccin is in de bevolking. Dat mogen ze wel even aanpassen op de website.

Groepsimmuniteit 

Toch werden de resultaten gebruikt om de kamer in te lichten over de staat van groepsimmuniteit (weet je wel dat woord dat Rutte vergeten was)

Kijk even op slide 22 van deze pdf, daar staat vermeld dat er maar 3,6 % ‘immuun’ was. Nu weten we natuurlijk dat dit geen goede maat is voor immuniteit, maar wij denken dat deze expres is gekozen om een bepaalde keuze af te dwingen. 

Follow-up

Op de volgende slide staat zelfs hetzelfde getal 3,6%, maar wacht eens dit is het bloedbank onderzoek, waarbij mag worden opgemerkt dat dit gaat om een NIET representatieve groep. Overigens werd bij beide een follow-up gedaan. Kennelijk kan Sanquin makkelijker publiceren want ook de follow-up is niet beschikbaar bij het PIENTER-onderzoek (onder de naam pico plus).

Zoals in deze follow-up te zien is, is er een toename van 3% naar 5,5%. Opvallend als je bedenkt dat de detectie afneemt over tijd. Hiermee kan rustig gesteld worden dat die 3% een enorme onderschatting is t.o.v. de werkelijke respons. Dit verschil kan grotendeels verklaard worden omdat alle zieke mensen de eerste keer geen bloed mochten geven. Des te opmerkelijker is dat het PIENTER-onderzoek bij de april meting dezelfde waarde gaf als het Sanquin onderzoek.

Aanvullend onderzoek 

Wat is hier aan de hand? Dat wilden wij ook graag weten. Dus herhaaldelijke verzoeken gedaan bij het RIVM. Eerst moest er gewacht worden op het aanvullend onderzoek, maar dat is begin juni afgerond. Na veel heen en weren toch iets gekregen. Deze resultaten stellen ons niet in staat ook maar iets af te leiden of te controleren. Onacceptabel dus.

Dan maar naar de rechter. Schokkend was het antwoord

Rapporten van het Pienter Corona-onderzoek

3.13.

De Staat heeft toegelicht dat het PIENTER Corona-onderzoek een doorlopend onderzoek is van het RIVM naar de verspreiding van het coronavirus onder de Nederlandse bevolking. Volgens de Staat is dit onderzoek (nog) niet uitgemond in één of meer rapporten. Wel is het de bedoeling dat het onderzoek resulteert in een wetenschappelijke artikel, dat naar verwachting snel zal worden gepubliceerd in een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift. Viruswaarheid heeft deze stellingen van de Staat niet betwist. De voorzieningenrechter gaat er daarom vanuit dat de door Viruswaarheid gevorderde ‘rapporten van het Pienter Corona-onderzoek’ niet bestaan. Aan het vereiste dat de Staat de gevorderde bescheiden daadwerkelijk tot zijn beschikking moet hebben, is dus niet voldaan. Dit onderdeel van de vordering kan daarom niet worden toegewezen.

Stukken gelezen door de rechter?

Heeft de rechter de stukken wel gelezen?

‘F van der Klis et al, IIV-CIb/RIVM’ er staat gewoon een grant nummer bij. Er is dus een publicati. Dat werd ook toegegeven door de verdediging!

Het is onze data!

Het is daarom nu aan ons allen om deze stukken, inclusief de ruwe data te eisen. Dit onderzoek is niet alleen met het geld van de burger gedaan door een instituut van de burger maar letterlijk met het bloed van de burger. Dit is onze data!

Wij overwegen om strafrechtelijk aangifte te doen.

Wat kunnen jullie doen?

Schrijf heel veel brieven, blijf beleefd maar laat je niet afpoeieren. De staat is er alles aan gelegen om dit in de doofpot te laten verdwijnen, dat mogen wij niet laten gebeuren.

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief