DutchEnglishFrenchGerman

Informeerde Van Dissel de Tweede Kamer onjuist? Raadsel rond bloedonderzoek RIVM

Op 22 april 2020 gaf Jaap van Dissel namens het RIVM een uitgebreide briefing over het verloop van de COVID-19-epidemie. Op basis van deze informatie is besloten de desastreuze maatregelen nog een maand te verlengen. Van Dissel liet de Kamer weten dat uit het Pienter Corona-onderzoek van het RIVM onder meer blijkt dat de verspreiding van het virus in de bevolking 3,6 % bedraagt. Maar zijn deze gegevens daadwerkelijk afkomstig uit het door hem genoemde onderzoek?

Een belangrijke graadmeter voor het verloop van een epidemie is de opbouw van immuniteit in de bevolking. Van Dissel benadrukt in zijn briefings aan de Tweede Kamer regelmatig dat deze informatie van groot belang is om te bepalen hoe lang de maatregelen van kracht moeten blijven. Met serologisch onderzoek – dit gebeurt op basis van bloedsamples –  kan vastgesteld worden welk aandeel van de bevolking geïnfecteerd is geweest met het virus.

Volgens Van Dissel zijn in een onderzoek van het RIVM, het Pienter Corona-onderzoek, sinds 17 april 2.096 bloedsamples onderzocht. Op de website van het RIVM is te lezen dat het hier gaat om een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking. Uit dit onderzoek zou blijken dat 3,6% van de bevolking antistoffen in het bloed heeft. Dit is opvallend omdat het door de bloedbank Sanquin uitgevoerde serologische onderzoek op basis van tussen 1 en 15 april genomen samples tot een identiek resultaat komt. In dit geval gaat het echter niet om een representatief onderzoek omdat alle donoren met ziekteverschijnselen buiten het onderzoek zijn gehouden. Ondanks een afwijkende basis is het niet volledig uitgesloten dat beide onderzoeken een identieke uitkomst genereren maar aannemelijk is dit niet. Of heeft Van Dissel misschien de resultaten van het Sanquin-onderzoek gepresenteerd als de uitkomsten van het Pienter Corona-onderzoek? In dat geval zou de Kamer onjuist geïnformeerd of mogelijk zelfs misleid zijn.

Het RIVM weigert echter tot op heden het Pienter Corona-onderzoek te publiceren zodat dit vermoeden niet bevestigd kan worden. Het RIVM dient dit onderzoek dan ook zonder verdere vertraging openbaar te maken. Mocht aan deze oproep geen gevolg gegeven worden, dan kan het RIVM op korte termijn een kort geding tegemoet zien.

https://www.researchsquare.com/article/rs-25862/v1

https://www.rivm.nl/en/news/rivm-launches-study-on-coronavirus-herd-immunity

https://www.rivm.nl/en/pienter-corona-study

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/children-and-covid-19

https://nos.nl/collectie/13824/artikel/2329623-eerste-resultaten-over-opbouw-immuniteit-tegen-corona-komende-weken-verwacht

https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20200422_technische_briefing_jaap_van_dissel_rivm_22_april.pdf

Pienter Corona-onderzoek: F van der Klis et al, IIV-CIb/RIVM

Meld je aan voor de nieuwsbrief