DutchEnglishFrenchGerman

Modellen

De modellen hieronder kan iedereen gebruiken om informatie op te vragen. Stuur ze altijd per aangetekend post op. Transparantie is een voorwaarde voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat, iedereen kan meehelpen met het bevorderen van transparantie, dus iedereen aan de slag .

De AVG en Wet politiegegens geven het recht op inzage in welke informatie over jou wordt opgeslagen en verwerkt. Dit recht stamt af van het recht op correctie van onjuiste gegevens. Het kan periodiek , ca om de drie maanden herhaald worden.
Het geeft geen recht op het ontvangen van afschriften.

Helaas is onderdeel van de Rutte doctrine dat de termijn van vier weken eerst wordt verlengd en vervolgens ontvang je een nietszeggend tabelletje. Daartegen maak je bezwaar met een brief aan de verstrekkende instantie op grond dat het overzicht begrijpelijk moet zijn.
Daarna kan je in beroep bij de rechtbank.
Het wpg verzoek doe je bij politie of andere opsporingsdiensten bjjv. FIOD. Ook informatie waar geen inzage gegeven kan worden moet vermeld worden.

WOB of Wet openbaarheid van bestuur geeft recht op verstrekken van informatie die in het algemeen belang openbaar zoy moeten zijn. Ook hier maak je met een brief aan de instantie zelf bezwaar. En eventueel beroep bij de rechtbank.

Download hier de templates

Meld je aan voor de nieuwsbrief