DutchEnglishFrenchGerman

Open brief aan bestuur Nationaal Comité 4 en 5 mei: spreek u uit tegen de spoedwet

Via een open brief hebben we de bestuursleden van het Nationaal Comité 4 en 5 mei gevraagd zicht uit te spreken tegen de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

Hieronder leest u de brief. Via deze link kunt u de brief ook downloaden: OPEN BRIEF COMITE 4 EN 5 MEI (2)

Onze vrije en open democratische rechtsstaat is in gevaar. Wij vragen het Nationaal Comité 4 en 5 mei om zich uit te spreken.

Geachte bestuursleden,

Via deze open brief vragen wij uw dringende aandacht voor de inperkingen van onze vrijheden en grondrechten. Onder de vlag van een strijd tegen een virus is de Nederlandse rechtsstaat bedreigd in een omvang die wij sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien hebben.

Jaarlijks staan wij stil bij onze vrijheid. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft als doel om deze vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. Dit betekent ook: niet zwijgen waar spreken noodzaak is.

Sinds half maart hebben wij gezamenlijk enorme inbreuken op onze vrijheden en grondrechten geaccepteerd. Zo is de vrijheid van vereniging en arbeid, het recht op vergadering, demonstratie, privacy, goed onderwijs en meningsuiting vergaand ingeperkt.

De maatregelen veroorzaken in menselijk, sociaal en maatschappelijk opzicht een ongekend leed. Velen zien hun bestaan onder zich wegglijden. Ook economisch gezien zijn de maatregelen catastrofaal.  Een economische situatie vergelijkbaar met de Weimarrepubliek komt als een donkere wolk op ons af. De geschiedenis heeft laat zien welke gevaren dit met zich meebrengt.

Nu de dreiging van het virus is verdwenen, zijn onze beleidsmakers toch voornemens deze schendingen van grondrechten in een wet vast te leggen. Een noodzaak daartoe is niet aangetoond. De minister heeft bevestigd dat de sterftekans bij besmetting vergelijkbaar is met de griep en dat het virus voor 98 % van de bevolking geen gevaar vormt.  Ook ontbreekt een wetenschappelijke onderbouwing noch een bewezen effect van de maatregelen.

Met de voorgenomen wet eigent de minister zich een bijna onbeperkte macht toe om naar goeddunken vrijheden en grondrechten te beperken. Wij worden gedwongen om op straffe van hoge boetes 1,5 meter afstand te houden van onze medemensen. Dit leidt tot een permanente staat van onzekerheid en stress. Veel mensen raken gedemoraliseerd en zien geen toekomst meer.

‘Niet normaal maken wat niet normaal is’, zei de koning tijdens de herdenking op 4 mei. En ook dat ‘het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken’. Dit was niet alleen toen belangrijk, juist ook nu. Vrijheid vergt oplettendheid. Het kan zomaar verdwenen zijn.

Vele Nederlanders maken zich grote zorgen hierover. Een half miljoen mensen ondertekenden reeds petities tegen de spoedwet en de noodmaatregelen.

Wij vragen u om zich duidelijk uit te spreken tegen de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

Getekend met liefde & geduld,

Mr. Jeroen Pols                 Drs. Willem Engel

Meld je aan voor de nieuwsbrief