Over Ons

Wie zijn wij?

Willem Engel heeft een wetenschappelijke carrière gemaakt als Bio Farmaceutisch wetenschapper nadat hij in 2001 afstudeerde aan de Universiteit van Leiden.[1] In 2008 verliet hij de wetenschapswereld. Sindsdien geeft hij dansles in zijn eigen studio DA Dance Studio in Rotterdam.

Mr. Jeroen S. Pols is in 2003 afgestudeerd met een specialisatie in het strafrecht. Sindsdien voert hij voornamelijk bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures. De afgelopen 17 jaar procedeert hij tegen overheden die het niet zo nauw nemen met wet- en regelgeving.

De talrijke procedures rondom de RIEC’s trekken de laatste jaren regelmatig de aandacht. Hierbij ligt de focus van de procedures op de onrechtmatigheid van de integrale aanpak waarbij de samenwerkende overheden op structurele wijze wet- en regelgeving opzij schuiven en burgerrechten schenden.

Bekijk de oprichtingsakte van de Stichting Viruswaarheid

Wat willen wij?

Wij strijden voor het behoud van een democratische rechtsstaat waarin ook onze kinderen nog de mogelijkheid hebben om zich in vrijheid te ontplooien en een leven te leiden met hun eigen overtuigingen en meningen. Deze vrijheden en grondrechten zijn het afgelopen decennium steeds verder in het gedrang gekomen. De COVID-19-crisis zien wij als een quantum leap in deze zorgwekkende ontwikkeling.

Volgens ons is het voeren van juridische procedures tegen overheden een effectief middel in deze strijd. Wij merken dat veel rechters proberen hun werk goed te doen maar helaas blijkt ook de rechtspraak niet ongevoelig voor de toenemende invloed van de overheid. Gelijk hebben betekent niet gelijk krijgen.

Toch is procederen volgens ons nog steeds een effectief middel. Waarom? Onze beleidsmakers verschuilen zich bij gebrek aan kritische vragen vanuit het parlement, toezichthouders en de media steeds weer achter inconsistente en ongemotiveerde stellingen. In de rechtszaal kan dit niet.

De overheid zal zich op alle door ons naar voren gebrachte argumenten inhoudelijk dienen te verweren. En dit is in de COVID-19-zaak van groot belang: zelfs als onze vorderingen afgewezen worden, is zij gedwongen om zich voor het eerst inhoudelijk te verantwoorden over het door haar gevoerde beleid.

En daarmee leidt deze strijd volgens ons uiteindelijk binnen of buiten de rechtszaal tot een overwinning.

Wat gebeurt er met uw financiële bijdrage?

Op onze website vragen wij om uw financiële ondersteuning. Dank voor het in ons gestelde vertrouwen! Onze werkzaamheden doen wij pro bono en dus onbezoldigd. De grootste kostenposten in juridische procedures zijn meestal de uren die besteed worden aan research en het opstellen van processtukken. Deze expertise hebben wij in eigen huis. De research en het opstellen van de dagvaarding tegen de Nederlandse Staat is inmiddels grotendeels afgerond. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

In een civiele procedure bestaat echter de verplichting tot vertegenwoordiging door een advocaat. Dit brengt kosten met zich mee. Wij werken in deze zaak samen met Gerben van de Corput van Lexion Advocaten te Breda. Daarnaast zijn voor deze zaak griffierechten en deurwaarderskosten verschuldigd.

Verder verwachten wij dat er nog parallel procedures gevoerd moeten worden om informatie boven water te krijgen. De regering en het RIVM weigeren belangrijke informatie in verband met de genomen maatregelen te publiceren. Wij verwachten bijvoorbeeld dat op korte termijn het RIVM gedagvaard moet worden om het Pienter Corona-onderzoek gepubliceerd te krijgen.

Indien de financiële middelen dit toelaten, willen wij de uitzending van Weltschmerz met Willem Engel laten ondertitelen in de Duitse en Engelse taal. Deze strijd is immers internationaal. Wij werken ook samen met een Belgische advocaat die daar dezelfde vordering aanhangig maakt. Vanzelfsprekend zal rekening- en verantwoording afgelegd worden over de besteding van uw donatie.

[1] 1996-2001 Bio Farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Leiden (afgestudeerd bij Ubba Tjaden)

2001-2002 Kiadis (Biotech startup, Leiden) (Hubertus Irth)

2002-2003 Microfluidics, Technische universiteit Twente, PhD (promoter Albert van den Berg)

2003-2008 Analytical Bioscience, Universiteit Leiden, PhD (Promoter Thomas Hankemeier)

Koek M., Bakels F., Engel W, van den Maagdenberg A., Ferrari M, Coulier L. & Hankemeier T. (2009), Metabolic profiling of ultrasmall sample volumes with GC/MS: from microliter to nanoliter samples, Analytical Chemistry 82(1): 156-62.

PhD thesis was never published offcially, can be sent upon request

Meld je aan voor de nieuwsbrief